zDolne NGO: nagrodzone organizacje pozarządowe

fot. umwd.dolnyslask.pl

Organizacje pozarządowe działające na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zostały wyróżnione  konkursie zDolne NGO.

Mówi Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.

Chcemy docenić i podziękować organizacjom pozarządowym bez których nie możemy  realizować polityki społecznej – podkreślił wicemarszałek.

Nagrodzeni w Konkursie zDolne NGO:

Kategoria I: Organizacje pozarządowe działające na rzecz aktywizacji społecznej osób 
z niepełnosprawnościami:

1.    Fundacja Promyk Słońca – laureat
2.    Fundacja Przystań w Ścinawie  – wyróżnienie
3.    Fundacja Imago- wyróżnienie
4.    Stowarzyszenie Amazonek i Osób Z Chorobą Nowotworową w Zgorzelcu – wyróżnienie


Kategoria II. Organizacje pozarządowe działające na rzecz aktywizacji zawodowej osób 
z niepełnosprawnościami: 

1.    Fundacja Eudajmonia – laureat
2.     Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych – wyróżnienie

Wyróżnienie specjalne:
Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe szanse” działającego w Ramach Cechu Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl