Poprawiają stan mieszkań komunalnych w Świdnicy

świdnicki Rynek fot. mat. pras.

Zasób komunalny w Świdnicy zmienia się z każdym rokiem, a wpływ na te zmiany mają: prywatyzacja, budowanie nowych budynków, remonty lokali, pozyskiwanie nowych mieszkań. Świdnicki zasób komunalny składa się z nieruchomości różnego rodzaju – budynków mieszkalnych, użytkowych, garaży, ogródków przydomowych i podwórek. Największą jego część stanowią budynki mieszkalne i one też mają najistotniejsze, ze społecznego punktu widzenia, znaczenie dla gminy. 

W ostatnim czasie miasto pozyskało nowe mieszkania w zasobie komunalnym:

Mówiła Magdalena Dzwonkowska, rzecznik UM w Świdnicy, jak dodała poprawiony został również stan techniczny budynków i lokali komunalnych:

W ostatnich latach zmieniono również system ogrzewania w wielu mieszkaniach lokalnych – wskazała rzecznik:

Na stan komunalnego zasobu w Świdnicy bardzo duży wpływ ma fakt, że znaczna część budynków znajduje się w staromiejskiej zabudowie. To często dawne kamienice mieszczańskie wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków, których modernizacje i remonty wymagają skomplikowanych i długotrwałych procedur.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl