Najlepsi odbiorą stypendia

herb Wałbrzycha

Już jutro o godzinie 12.00 w Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” (Łaźnia Łańcuszkowa – budynek B1) odbędzie się uroczyste wręczenie stypendiów Prezydenta Miasta Wałbrzycha. 

Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce przyznane zostały uczniom szkół podstawowych, byłych oddziałów gimnazjalnych, uczniom szkół ponadpodstawowych ogólnokształcących oraz szkół ponadpodstawowych zawodowych na podstawie Uchwały Nr LVIII/731/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 lipca 2018 r. Stypendia dla studentów za osiąganie wysokich wyników w nauce dla studentów jednolitych studiów magisterskich oraz studiów I lub II stopnia w systemie studiów stacjonarnych na uczelniach  mających siedzibę lub filię w Wałbrzychu przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XVIII/151/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 września 2011 r. 

Podczas uroczystości wystąpi Chór „KANTORES” działający przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Wałbrzychu.

inf. mat. pras.  / UM Wałbrzych

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content