Konferencja o mediacji

fot. MC/RR

We Wrocławiu (7.11) odbyła się konferencja Rola mediatora w nowym otoczeniu prawnym. Zmiany w KPC a mediacje”,której organizatorem była Fundacja dla Mediacji, którą reprezentowała Pani Monika Hernik-Oko, Prezes Fundacji.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego – Romana Potockiego, który uroczyście otworzył konferencję. Pan Starosta podkreślił rolę dotychczasowej współpracy między Powiatem Wrocławskim a środowiskami prawników, sędziów i mediatorów i wyraził nadzieję na jej kontynuację i rozwój w przyszłości. Wśród gości znalazł się również Wiceprezydent Wrocławia – Jakub Mazur.

Dalsza część konferencji obejmowała wystąpienia poświęcone zagadnieniom mediacji i reformy Kodeksu postępowania cywilnego. Prelegenci poruszyli następujące zagadnienia:

  1. Świat mediuje. A My? Anna Chorążewska, mediator wpisana na listę mediatorów stałych przy SO we Wrocławiu oraz przy SO w Świdnicy,
  2. Rola sędziów i sądów w promowaniu mediacji w państwach Unii Europejskiej. SSR dr Monika Włodarczyk, Prezes Polskiej Sekcji Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów ds. mediacji GEMME (European Association of Judges for Mediation,
  3. Postępowanie przygotowawcze jako nowy etap mediacji. Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego w zakresie mediacji. SSO Grzegorz Karaś, Pełnomocnik Koordynatora Krajowego ds. wdrażania systemów informatycznych w sądach powszechnych, Sąd Okręgowy we Wrocławiu,
  4. Nowoczesne techniki „negomediacyjne” wykorzystywane przez współczesnego mediatora. Alicja Kusak mediator, wpisana na listę mediatorów stałych przy SO we Wrocławiu oraz przy SO w Warszawie,
  5. Mediacje w procedurze postępowania cywilnego. Omówienie mechanizmów zachęcających do mediacji. SSO Dorota Stawicka-Moryc, koordynator ds. mediacji Sądu Okręgowego we Wrocławiu,
  6. Blaski i cienie mediacji w nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.  Beata Pierzchała Dyrektor Wydziału Organizacyjno – Prawnego w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu.

Konferencja była doskonałą płaszczyzną wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i poglądów przedstawicieli zawodów prawniczych oraz samorządu powiatowego w kontekście wprowadzenia od roku 2020 do systemu nieodpłatnej pomocy prawnej – nieodpłatnej mediacji.  

Uczestnicy zgodnie podkreślali dużą rolę mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów, zwracali również uwagę na konieczność podejmowania działań edukacyjnych i promocyjnych wśród społeczeństwa.

Postulowane przybliżanie instytucji mediacji, zachęcanie stron postępowań sądowych do korzystania z tej instytucji będzie jednym z elementów Programu Edukacji Prawnej realizowanego przez Powiat Wrocławski.

Wydarzenie to jest kolejnym po – mającej miejsce w kwietniu br. w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu – konferencji „Mediacje w sferze publicznej. Szanse i zagrożenia”, w ramach której rozmawialiśmy m.in. o instytucji mediacji w administracji.

Efektem spotkania jest zaplanowanie kolejnych konferencji oraz szkoleń mających na celu monitorowanie wdrożenia nieodpłatnej mediacji oraz stosowanie znowelizowanych przepisów kodeksu postępowania cywilnego w praktyce. 

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content