Niepełnosprawność a niezdolność do samodzielnej egzystencji. ZUS wyjaśnia

Fot. ZUS

Wiele problemów stwarza podatnikom rozróżnienie pojęć niepełnosprawności i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Są one nie tylko mylone, ale i traktowane, jako tożsame.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia, że różnice są dosyć istotne i warto je poznać zanim złożymy wniosek o 500+ czyli o dodatek, o którym potocznie mówi się, jako o „500+ dla niepełnosprawnych”. Jednak to nie stopień niepełnosprawności decyduje o jego przyznaniu.

Szczegóły przybliża Iwona Kowalska – Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Rzeczniczka ZUS na Dolnym Śląsku radzi, aby osoby, które chcą otrzymać wsparcie, a nie posiadają orzeczenia wydanego przez zusowskiego lekarza orzecznika, powinny do wniosku o dodatek dołączyć dokumentację medyczną, a także inne dowody, które mogą być dla lekarza ważne przy wydaniu postanowienia. Mogą być to m. in. karta badania profilaktycznego, dokumentacja z rehabilitacji leczniczej lub zawodowej oraz zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza prowadzącego.

Inf. pras. ZUS Dolny Śląsk

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content