Wicemarszałek Marcin Krzyżanowski: Nie wybieram się do Urzędu Wojewódzkiego

fot. Patrycja Jenczmionka - Błędowska

Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek województwa dolnośląskiego, zaprzeczył doniesieniom, że obejmie urząd wojewody, po Pawle Hreniaku, który uzyskał mandat poselski.

– Nie wybieram się do Urzędu Wojewódzkiego, chcę dokończyć swoją kadencję, podkreślił w audycji „Dolny Śląsk z bliska”.

Z wicemarszałkiem rozmawialiśmy także o planowanej budowie szpitala onkologicznego, SOR-ach, WOW, wyróżnieniu dla Zofii Teligi – Mertens oraz najbliższej XII sejmiku województwa.

POSŁUCHAJ:Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content