Konferencja nt. modernizacji Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich

fot. Radio Rodzina

Dziś w Kątach Wrocławskich odbywa się konferencja dotycząca remontu i przebudowy tamtejszego Domu Dziecka. Modernizacja obiektu jest okazją do rozmów o zwiększaniu dostępu do usług społecznych w gminie oraz powiecie.  W spotkaniu biorą udział przedstawiciele samorządu oraz dyrektorzy placówek wychowawczo-oświatowych.

O szczegółach mówi nasza reporterka Daria Detlaf:

PROGRAM konferencji promującej realizację projektu pt. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich”

22.10.2019 r., godz. 12.00,  Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich, ul. 1 Maja 43C (sala konferencyjna, II piętro)

11.30-12.00   Rejestracja gości, kawa powitalna

12:00-12.15   Rozpoczęcie konferencji i przywitanie gości:

Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich – Urszula Przybyłek

12.15-12.30   Fundusze unijne na rzecz rozwoju Powiatu Wrocławskiego:

Starosta Powiatu Wrocławskiego – Roman Potocki

12.30-12.40  Występ artystyczny uczestników Powiatowego Klubu Seniora w Kątach Wrocławskich

12.40-12.55  Działania Powiatu Wrocławskiego na rzecz instytucjonalnej pieczy zastępczej – rys historyczny:

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu – Arleta Szmigielska

12.55-13.05   Występ artystyczny uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich

13.05-13.25   Prezentacja głównych założeń i rezultatów projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich”:

 Dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju – Elżbieta Monieta

13.25-13.35   Występ artystyczny podopiecznych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kątach Wrocławskich

13.35-13.40   Zakończenie konferencji:

Starosta Powiatu Wrocławskiego – Roman Potocki

13.40 -14.00  Zwiedzanie obiektów wyremontowanych/wybudowanych w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępu do  usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka  w Kątach Wrocławskich”:

14.00               Poczęstunek

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie 6.1.2 – Inwestycje w infrastrukturę społeczną -ZIT WrOF

(Nr naboru RPDS.06.01.02-IZ.00-02-167/16).

mat.pras.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content