„Populizm. Bunt mas czy kryzys elit?” – dyskusja na PWT

fot. Radio Rodzina

Fundacja Obserwatorium Społeczne – powołana przez abpa Józefa Kupnego dla promocji KNS – od kilku lat realizuje cykl Debat społecznych. Kolejna z nich odbędzie się 21 X 2019 r., o godzinie 17:00 w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Goście, którzy wezmą udział w dyskusji, to: dr hab. Anna Pacześniak (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. Sławomir Sowiński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Andrzej Stefański (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich) i senator Jarosław Obremski. Debatę moderować będzie red. Michał Kłosowski z Instytutu Nowych Mediów / Redakcji Wszystko co Najważniejsze.

Podczas rozmowy poruszone zostaną zagadnienia związane z powrotem do wielkich ludowych narracji i popularnością ruchów kontestacyjnych.

Debata jest realizowana w ramach projektu Wrocław – Dialog – Wspólnota współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.

mat. pras.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content