Kolejna edycja warsztatów w Borzygniewie zakończona

mat. prasowe

Mijający rok obfitował w Powiecie Wrocławskim w działania z zakresu edukacji ekologicznej. W ramach realizacji projektu zorganizowany został konkurs wiedzy o ekologii pn. „Przyroda wokół nas”, warsztaty ekologiczne w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu, a także cykl warsztatów ekologicznych w Ośrodku Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie.

Pierwsze z zaplanowanych działań – konkurs przyrodniczy – skierowany był do uczniów klas V szkół podstawowych z terenu powiatu. Na terenie Ogrodu Zoologicznego, w sali wykładowej wrocławskiego Afrykarium przeprowadzony został ostatni, powiatowy etap konkursu. Zwycięzcy konkursu wzięli następnie udział w warsztatach w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu. Pod okiem ekspertów z Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych młodzi ekolodzy uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych i spacerach naukowo – krajoznawczych, mieli także okazję zapoznać się m.in. z tajnikami lepienia z gliny, czy wziąć udział w zabawach dydaktycznych, wykładach i prelekcjach.

Ostatnim modułem realizowanym w ramach projektu było przeprowadzenie cyklu jednodniowych warsztatów ekologicznych dla uczniów szkół podstawowych. Warsztaty odbywały się w miesiącach maj, czerwiec oraz wrzesień – październik br. na terenie Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie. Łącznie w projekcie udział wzięło prawie 1000 uczniów z ponad 30 szkół z terenu powiatu. Warsztaty prowadzone były nad Zalewem Mietkowskim – na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Bystrzycy oraz w bezpośrednim sąsiedztwie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego, co dodatkowo podkreśliło ich ekologiczny charakter, stawiający na bezpośredni kontakt z przyrodą.

Głównym zamierzeniem projektu było podwyższenie świadomości ekologicznej, troski i odpowiedzialności za środowisko naturalne oraz ochronę cennych zasobów przyrodniczych i kulturowych wśród mieszkańców powiatu wrocławskiego, a także upowszechnienie wiedzy o przyrodzie oraz poczucia odpowiedzialności za jej ochronę. Przedsięwzięcie zostało skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej, ponieważ to przede wszystkim od najmłodszych mieszkańców zależy stan naszego środowiska teraz i w przyszłości.

W ramach ekologicznych warsztatów przeprowadzone zostały zajęcia teoretyczne obejmujące: multimedialne prezentacje tematyczne, pogadanki, zajęcia praktyczne jak rozpoznawanie przyrody w terenie, warsztaty plastyczne, a na zakończenie wspólne spotkanie przy ognisku. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali zestaw materiałów promocyjnych oraz publikacje o charakterze edukacyjnym.Bardzo dziękuję Panu Piotrowi Śniguckiemu – dyrektorowi Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz współpracownikom za zaangażowanie w rozwój edukacji ekologicznej w Powiecie Wrocławskim. Nasze projekty cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli, dlatego warto je kontynuować w kolejnych latach – powiedział Starosta Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki.

mat. prasowe

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content