Użytkowanie wieczyste na gruntach miasta. Jak skorzystać z bonifikaty przy przekształceniu na własność?

herb Świdnicy

Ponad 6 tysięcy lokali mieszkalnych w budynkach położonych na działkach miejskich objętych zostanie przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych w prawo ich własności. Urząd Miejski rozpoczął dostarczanie zaświadczeń potwierdzających ten fakt.

Koniec użytkowania wieczystego nie oznacza jednak dla właścicieli nieruchomości końca opłat. Choć znika opłata za użytkowanie wieczyste, jej miejsce zajmuje opłata  przekształceniowa. Osoby, które otrzymają zaświadczenia, powinny zgłosić w Urzędzie Miejskim chęć skorzystania z bonifikaty od tej właśnie opłaty jednorazowej. Stosowne druki wniosków dołączone zostały do korespondencji.

– Bonifikata w Świdnicy wynosi 99%. O jej udzielenie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które nie posiadają zadłużenia wobec miasta. Powinien być także uregulowany stan prawny nieruchomości, to znaczy w księgach wieczystych muszą być ujawnieni spadkobiercy lokalu – mówi Małgorzata Synowiec, dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Warto pamiętać, że zgodnie z ustawą opłata przekształceniowa za 2019 rok została przesunięta na kolejny rok – trzeba ją uiścić do końca lutego 2020.

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świdnicy, w pokojach 226 i 227 (II piętro) lub pod numerami tel. 74/856 28 83, 74/856 28 84, 74/856 28 82.

Wnioski o bonifikatę należy składać w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, w pokoju 1a – obsługa interesantów.

mat. pras. / UM Świdnica

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content