86 484 zagłosowało na 7. WBO

Fot. Archiwum parafii katedralnej

W głosowaniu WBO 2019 udział wzięły 86 484 osoby. To o blisko 18 tys. osób więcej, niż w zeszłym roku.

Pod głosowanie poddanych zostało 235 projektów. Do realizacji wybrano 20, z czego 12 projektów ma charakter osiedlowy, zaś 8 będzie realizowanych na szczeblu ponadosiedlowym.  

W kategorii projektów osiedlowych najwięcej głosów (5054) uzyskał projekt #4 Tarnogaj dla dzieci! 2 place zabaw – w Parku Tarnogajskim i na ul. Henrykowskiej. W kategorii projektów ponadosiedlowych zwyciężyłPark HENRYKOWSKI – #KolejNaZieleń – etap 1, na który zagłosowało 6364 osób.

Połowa zwycięskich projektów dotyczy obszaru zieleni oraz rekreacji. Kolejne miejsca zajęły projekty związane m.in.: z budową placów zabaw oraz sportem.

– W tym roku budżet był nietypowy, bo w zmienionej formule prawnej. Przypomnę, że była ustawa o budżetach obywatelskich, ona wymusiła pewne zmiany w mechanice budżetu i musieliśmy dostosować do tego lokalne przepisy – wyjaśniał Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych.

Dyrektor DSS odniósł się także do formy głosowania:

– Głosów papierowych mamy w tegorocznym WBO zdecydowanie mniej. W szczytowych momentach mieliśmy ich w takiej formie około 30-40 tysięcy, w zeszłym roku mocno spadła ta proporcja, a w tym roku mamy ich… 30! Z kolei frekwencja głosów elektronicznych układa się zupełnie na odwrót. One jeszcze nigdy wcześniej nie przekroczyły pułapu 50 tysięcy, a w tej edycji mieliśmy rekord, bo blisko 90 tysięcy głosów. Można powiedzieć, że mieszkańcy byli bardzo mocno zainteresowani projektami, które były w WBO 2019.

Sebastian Wolszczak, zastępca dyrektora Wydziału Partycypacji Społecznej przedstawił z kolei plan dalszych działań:  

– W zasadzie od razu ruszamy z realizacją projektów. To znaczy dzielimy je na jednostki, które będą za nie odpowiedzialne. Potem odbędą się spotkania z liderami, żeby dokładnie ustalić zakres prac, potem tworzenie dokumentacji, ogłaszanie przetargów i realizacja.

Więcej informacji znajdą Państwo w załącznikach oraz na wroclaw.pl.

mat. prasowe

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content