Żórawina: Powstanie „Powiatowo – gminno – parafialne Centrum Integracji Społecznej”.

fot: mat. prasowe

Warsztaty terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych, rehabilitacja, projekty na rzecz dzieci, młodzieży, aktywizacja seniorów, punkt porad psychologa, psychiatry, terapia uzależnień alkoholowych i narkotykowych, porady prawne i notarialne, szkolenia edukacyjne, animacje muzyczne to tylko niektóre z celów na rzecz mieszkańców gminy Żórawina i Powiatu Wrocławskiego jakie stawiają sobie za cel sygnatariusze listu intencyjnego (ks. dr Cezary Chwilczyński – proboszcz parafii, Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego oraz Jan Żukowski – Wójt Gminy Żórawina), który 8 października br. podpisany został w Żórawinie.

W liście intencyjnym stwierdzono m.in.:

Dla poprawy jakości życia i integracji społeczności lokalnej, wszyscy Sygnatariusze niniejszego listu zgodnie deklarują podjęcie wszelkich niezbędnych działań zmierzających do utworzenia i prowadzenia instytucji zaspokajających potrzeby mieszkańców Gmin Powiatu Wrocławskiego (…). Wszelkie formy podejmowanych inicjatyw zmierzają do przeciwdziałania wykluczeniu lub marginalizacji grup lub poszczególnych osób.

Z inicjatywy proboszcza ks. Cezarego Chwilczyńskiego rozpoczęto działania, aby oddać mieszkańcom gminy i powiatu do użytkowania budynek domu parafialnego w Żórawinie, który od wielu lat wyłączony jest z eksploatacji.

Przed nami długa droga, ale cel jaki nam przyświeca jako sygnatariuszom listu intencyjnego jest ważny, aby nasi mieszkańcy czuli się dobrze w gminie i powiecie, mając świadomość, że zawsze będą mogli skorzystać z tego miejsca i jego szerokiej oferty społecznej. Roboczo nazwaliśmy to miejsce: „Powiatowo -gminno – parafialnym Centrum Integracji Społecznej. Cieszę się, że inicjatywa ta zyskała wielką życzliwość władz powiatu i gminy zatroskanych o mieszkańców.

– mówi ks. Cezary Chwilczyński

Zarówno Romanowi Potockiemu – Staroście Powiatu Wrocławskiego jak i Janowi Żukowskiemu – wójtowi Gminy Żórawina zależy, aby ten obiekt podniósł komfort życia mieszkańców stając się centrum wielu inicjatyw społecznych regionu.

W przyszłą działalność placówki wstępną deklaracje zaangażowania wyraził m.in. CARITAS Archidiecezji Wrocławskiej oraz Bank Żywności. W początkowym etapie sporządzona zostanie dokumentacja obiektu, projekt funkcjonalny, projekty budowlane i dopiero wówczas po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń rozpocznie się remont i rozbudowa obiektu.

materiał: ks. Przemysław Pastucha

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content