W Świdnicy można składać wnioski w sprawie udostępnienia miejsc do handlu zniczami i kwiatami

fot. UM Świdnica

Wnioski w sprawie udostępnienia miejsc do handlu zniczami i kwiatami w dniach od 29 października do 2 listopada br. na terenie miasta Świdnicy przy alei Brzozowej, ulicy Łukasińskiego oraz ulicy Słowiańskiej można składać do 11 października br. w pokoju nr 1 Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Po upływie tego terminu nie będą one przyjmowane, a niekompletne nie będą uwzględnione w losowaniu miejsc.

Przedsiębiorca może złożyć tylko jeden wniosek zgłoszeniowy uczestnictwa w losowaniu miejsc do handlu. Powinien on zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, adres, datę jego sporządzenia oraz wskazanie miejsca oraz okresu prowadzenia handlu.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

a) w przypadku osób fizycznych i prawnych – aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami

b) w przypadku producentów kwiatów – decyzję o wymiarze podatku rolnego oraz dowód jego opłaty,

c) oświadczenie, że wnioskodawca nie zalega z płatnościami wobec gminy, ZUS lub KRUS.

Losowanie miejsc do handlu odbędzie w poniedziałek, 14 października o godz. 9.00 w sali 104 w Urzędzie Miejskim w Świdnicy.

inf. UM Świdnica

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content