II Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Trzebnicy

fot. Radio Rodzina

3 października br. w Sali Widowiskowo-Koncertowo Gminnego Centrum Kultury i Nauki w Trzebnicy odbędzie się Konferencja pt.: Kościół katolicki na Ziemiach Zachodnich i Północnych w czasach wielkiej próby (1951–1956).

O konferencji mówił ks. Grzegorz Sokołowski w naszej audycji „Dziś w Kosciele”:

https://www.radiorodzina.pl/?post_type=broadcast&p=18233&preview_id=18233&preview_nonce=2e27de232d&preview=true&_thumbnail_id=18230

9.00 – otwarcie konferencji Marek Długozima, burmistrz Trzebnicy abp dr Józef Kupny, Metropolita Wrocławski ks. Grzegorz Sokołowski, prezes Fundacji Obserwatorium Społeczne
9.30 – bp prof. Jan Kopiec (Biskup Gliwicki) – Między status quo a odrzuceniem. Losy ks. Henryka Grzondziela w skomplikowanym czasie lat 1951-1956
10.00 – ks. prof. dr hab. Józef Pater (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu) – Ks. prałat Aleksander Zienkiewicz jako wychowawca i rektor wrocławskiego seminarium duchownego
10.20 – ks. prof. dr hab. Józef Marecki (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) – Relacje pomiędzy państwem a Kościołem katolickim w latach 1951-1956
10.40 – ks. dr hab. Bogdan Giemza, prof. PWT (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu) – Z Krakowa do Bagna. Geneza Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów w Bagnie (1953 r.)
11.00 – dr hab. Barbara Rogowska (Uniwersytet Wrocławski) – Ruch „księży patriotów” jako instrumentarium walki politycznej władz komunistycznych 11.20 – dr Lidia Potykanowicz-Suda (Archiwum Państwowe w Gdańsku) – Polityka władz partyjno-państwowych wobec Kościoła gdańskiego w latach 1951-1956
11.40 -przerwa
12.00 – ks. prof. dr hab. Grzegorz Wejman (Uniwersytet Szczeciński) – Czas wielkich zmagań. Ordynariat gorzowski w latach 1951-1956
12.20 – ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – Diecezja warmińska w latach 1951-1956. Między wiernością Kościołowi a lojalnością wobec władzy
12.40 – ks. prof. dr hab. Andrzej Hanich (Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu) – Ks. Emil Kobierzycki, ordynariusz Śląska Opolskiego w szczytowym okresie stalinizacji kraju (1951-1956)
13.00 – dr Stanisław Antoni Bogaczewicz (Instytut Pamięci Narodowej) – Ks. Infułat Kazimierz Lagosz jako rządca Administracji Apostolskiej Dolnego Śląska. Wybór zagadnień
13.20 – dr Michał Białkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Starania ks. Kazimierza Lagosza o ustanowienie biskupa we Wrocławiu. Nieznany memoriał wrocławskiego wikariusza kapitulnego z 26 kwietnia 1953 roku
13.40– s. dr hab. Agata Mirek, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Próby likwidacji życia zakonnego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie w latach 1954-1956
14.00 – przerwa
14.40 – ks. dr Patryk Gołubców (Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu) – Procesy decyzyjne w Administracji Apostolskiej Dolnego Śląska w świetle „Wrocławskich Wiadomości Kościelnych”
15.00 – dr Tomasz Gałwiaczek (Instytut Pamięci Narodowej) – Kronika parafii katolickiej w Oławie, jako źródło do dziejów historii Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku w latach 1950 – 1956
15.20 – dr hab. Kazimiera Jaworska, prof. PWT (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu) – Wychowanie bez Boga – usuwanie religii ze szkół na Dolnym Śląsku
15.40 – dr Anna Sutowicz – Sprawa zaboru mienia kościelnego w latach 1951-1954 na przykładzie parafii salezjańskiej św. Michała Archanioła we Wrocławiu
16.00 – ks. dr hab. Grzegorz Sokołowski prof. PWT (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu) – Reaktywowanie wrocławskiej kapituły katedralnej w 1952 r.
16.20 – ks. mgr lic. Stanisław Wróblewski – Rola liturgii w integracji wiernych Kościoła wrocławskiego
16.40 – mgr lic. Paweł Dzikowski – „Wrocławski Tygodnik Katolicki” – początki funkcjonowania pisma

Organizatorzy: Gmina Trzebnica Fundacja Obserwatorium Społeczne we Wrocławiu Współorganizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego w Warszawie Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu – Katedra Historii Wychowania – Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Religii

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content