Do 30 września wniosek o 500+ z wyrównaniem

fot. Radio Rodzina

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który realizuje program „Rodzina 500+” przypomina, że tylko składając wniosek do 30 września (najbliższy poniedziałek) można otrzymać wyrównanie od lipca

Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Uproszczone zostały także procedury przyznawania świadczenia.

Jednocześnie zmienia się czas, na jaki zostanie przyznane świadczenie. Dla wniosków złożonych po 30 czerwca świadczenie 500+ zostanie przyznane aż do 31 maja 2021 r. (czyli 23 miesiące w przypadku „nowych” dzieci i 20 miesięcy w przypadku dzieci już objętych programem). Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać ponownie wniosków w 2020 r.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie na drugie i kolejne dzieci składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymują od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), a od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia były przyznane wcześniej).

Wnioski można składać przez internet (za pośrednictwem portalu emp@tia, PUE ZUZ i bankowości internetowej) oraz w wersji papierowej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (przy Namysłowskiej, Hubskiej, Strzegomskiej oraz w Zespołach Terenowej Pracy Socjalnej).

We wniosku warto podać e-mail oraz telefon kontaktowy w celu zapewnienia lepszego kontaktu z pracownikiem prowadzącym sprawę.

Obecnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje świadczenia wychowawcze dla 31 581 rodzin – 40 406 dzieci. Szacujemy, że po zmianie przepisów z programu skorzysta nawet 68 000 rodzin – 100 000 dzieci.

mat. prasowe

http://www.mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/program-rodzina-500

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content