„Przejście z węgla na nowe źródła energii to nie tylko przyszłość ale i teraźniejszość.” Podsumowanie V-ego Kongresu Energetycznego

pixabay.com

Trwająca transformacja rynku energii to obecnie jeden ze strategicznych obszarów polityki rządowej. Nowe kierunki energetyki stanowią dziś płaszczyznę wielu pytań i wątpliwości przede wszystkim dla przedsiębiorców ale także dla odbiorców, których poziom satysfakcji jest finalnym miernikiem transformacyjnych zmian. 

Zakończony dzisiaj (26 września) V Kongres Energetyczny to okazja do debaty nad przyszłością energetyki. O tym w jakim kierunku zmierza krajowy i zagraniczny sektor tej gałęzi gospodarki debatowali na panelach dyskusyjnych przedstawiciele świata nauki, menadżerowie oraz praktycy wielu dziedzin przemysłu.

– mówił Remigiusz Nowakowski, prezes Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych.

Sam fakt uzależnienia generacji energii w Polsce w 80% od jednego paliwa, nie jest komfortowy i powoduje zwiększenie ryzyka dla całej gospodarki. Dlatego już choćby z tego punktu widzenia powinniśmy dążyć do większego zróżnicowania naszego miksu paliwowego – dodaje prezes.

Termomodernizacja to dziś słowo klucz. Nowoczesne systemy izolacyjne budynków oraz kogeneracyjne systemy grzewcze to elementy niezbędne do osiągnięcia pełnej efektywności energetycznej, a zarazem likwidacji smogu. Walka z nimi to obecnie priorytet dużych polskich aglomeracji ale aby była ona skuteczna musi się zmienić mentalność polityków – zaznacza dr Wojciech Myślecki z Politechniki Wrocławskiej.

W debacie pojawił się także głos drugiej strony, tak zwanej „konserwatywnej” Jak zaznacza dr Józef Orzeł, przewodniczący Rady Cyfryzacji nie wszystkie zmiany są możliwe od razu, a wiele z nich często bywa błędnych dlatego w rozmowach dotyczących klimatu i energetyki konieczny jest udział każdej ze stron.

Oczywiste jest że zmiany klimatyczne są realnym zagrożeniem. Jednak wciąż pozostaje pytanie jaka powinna być racjonalna odpowiedź – dodaje przewodniczący.

Pomimo wielu wyczerpujących odpowiedzi pytanie jak najszybciej i najbezpieczniej poradzić sobie ze zmianami energetycznymi w Polsce pozostaje bez odpowiedzi, jednak wszyscy prelegenci podkreślili że w ciągu ostatnich kilku lat sytuacja stała się bardziej klarowna.

Autor: Miłosz Rajczakowski

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content