Rewitalizacja Parku Młodzieżowego w Świdnicy 

mat. UM Świdnica

Ponad 7 milionów złotych Świdnica otrzymała na rewitalizację Parku Młodzieżowego. Będzieto kolejne zielone miejsce, po Ogrodzie Różanym, Parku Centralnym i Parku Sikorskiego, które doczeka się gruntownej modernizacji. Dofinansowanie pochodzić będzie z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Koszt rewitalizacji Parku Młodzieżowego, według złożonego projektu, to około 9 milionów 200 tysięcy złotych – mówiła Magdalena Dzwonkowska, rzecznik świdnickiego UM:

Park Młodzieżowy wpisany jest do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego, dlatego też wszystkie prowadzone w nim prace i wcześniej przygotowane dokumenty i projekty wymagają zezwoleń i decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: 

Zachowany zostanie historyczny wizerunek parku – dodała rzecznik:

Rozpoczęcie prac pielęgnacyjnych w drzewostanie parkowym planowane jest późną jesienią.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content