Wrocław wspiera przyszłych noblistów!

fot. Radio Rodzina

Blisko sześćset tysięcy złotych rocznie przeznacza miasto Wrocław na wsparcie dla najbardziej uzdolnionych uczniów. W środę, 18 września, wyróżnienia odebrało kilkuset młodych naukowców, sportowców i artystów.

Na uroczystość w auli XIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Brücknera przybyli ubrani na galowo laureaci, ich rodzice, dziadkowie i nauczyciele. Byli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich.

Nagrody w ramach miejskiego programu wspierania uzdolnionych „Promovere talenta” odebrali zwycięzcy ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, konkursu „Szkolny Nobel” oraz uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce (dolną granicą było pięć ocen celujących na świadectwie). Stypendia, wypłacane co miesiąc od września 2019 do czerwca 2020 r., wynoszą od 150 zł do 350 zł.

– Życzę wam dalszych sukcesów, ale przy okazji chciałam podziękować waszym rodzicom i nauczycielom. Bez ich wysiłku i zaangażowania tych osiągnięć by nie było –

mówiła Renata Granowska, wiceprezydent Wrocławia.


Podczas uroczystości nagrodzono:

  • 308 stypendystów (108 uczniów szkół podstawowych, 130 szkół podstawowych z klasami gimnazjalnymi i gimnazjów, 31 uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 39 olimpijczyków);
  • 15 laureatów konkursu „Szkolny Nobel”.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content