IX Międzynarodowe Spotkanie Miłośników Ziemi Wołyńskiej i Kresów Wschodnich

fot. ks. ŁR/RR

W sobotę 14 września w Świątnikach, w godzinach przedpołudniowych rozpoczęło się IX Międzynarodowe Spotkanie Miłośników Ziemi Wołyńskiej i Kresów Wschodnich. Wydarzenie to odbywa się przy miejscowej szkole i przy obrazie Matki Bożej Bolesnej Świątnicko – Niewirkowskiej.

Na wszystkich przybyłych gości czekał proboszcz parafii ks. Adam Łopuszański.

Po przywitaniu zaproszonych gości i krótkich przemowach, sprawowana była Msza święta, której przewodniczył, ks. dr Adam Łuźniak, wikariusz generalny.

Do Świątnik przybył także ks. Zbigniew Słobodecki, proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Boboli. Gdy był jeszcze proboszczem w Nasławicach, za jego kadencji zapoczątkowano spotkania kresowe:

Wśród zaproszonych gości jest pani Zofia Duzik z zespołu Malinianie.

Wśród zespołów ludowych był także zespół z Ratowic.

W Świątnikach obecni są także harcerze z 10 Śnieżańskiej drużyny Harcerskiej.

Obecna jest także Elżbieta Świerczyńska.

Z Brzeziej Łąki do Świątnik przyjechał także zespół ludowy.

Swoją obecnością zaszczycił także Zdzisław Skiba, który od lat kultywuje tradycje swojej rodziny.

Materiał przygotował: ks. Łukasz Romańczuk/Miłosz Rajczakowski.

Więcej informacji na temat spotkania, można uzyskać:

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content