Dlaczego warto głosować w WBO?

fot. Radio Rodzina


Zmieniajcie Wrocław po swojemu. Wybierzcie projekty – inwestycje, na których Wam zależy. W tym roku głosowanie w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 potrwa od 20 września do 7 października.

Wrocławski Budżet Obywatelski to przedsięwzięcie do którego może przystąpić każdy mieszkaniec Wrocławia, zgłaszając dowolną liczbę projektów. Nie jest potrzebne zameldowanie we Wrocławiu. Mieszkaniec, który złożył projekt do WBO jest jego Liderem. Lider składa projekt na formularzu, który dostępny jest na wroclaw.pl/wbo – papierowo lub elektronicznie. Do projektu musi być dołączony skan listy podpisów przynajmniej 2 mieszkańców popierających projekt, wśród nich może być również podpis Lidera.

Do WBO 2019 zgłaszamy dowolne projekty, które Gmina Wrocław, zgodnie z prawem, może zrealizować i które będą ogólnodostępne dla mieszkańców. Wartość projektów WBO 2019 to 25 mln złotych, z czego 16 mln zł zostanie przeznaczone na realizację projektów ponadosiedlowych, zaś 9 mln zł – osiedlowych. O tym, czy projekt jest osiedlowy czy ponadosiedlowy decyduje Lider, określając zasięg jego oddziaływania i wartość.

Głosowanie WBO 2019 odbędzie się od 20 września do 7 października. Każdy może oddać głos na jeden projekt osiedlowy i jeden ponadosiedlowy. Od 20 września będzie to możliwe pod adresem: 

www.wroclaw.pl/rozmawia/wroclawski-budzet-obywatelski

materiał przygotował: Miłosz Rajczakowski

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content