Praca w obwodowych komisjach wyborczych

fot. Radio Rodzina

W dniu 13 września 2019 r. upływa termin na przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych we Wrocławiu, dokonywanych przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby).

W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Kandydatami mogą być osoby ujęte w rejestrze wyborców gmin z Dolnego Śląska. 

Zgłoszenia będą przyjmowane do 13 września 2019 r. od godz. 9.00 do godz. 15.00, w siedzibie Urzędników Wyborczych we Wrocławiu: Urząd Miejski Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, pok. 414.

Ubiegać się o pracę w obwodowej komisji wyborczej może osoba posiadająca prawo wybierania, która:

  • jest obywatelem polskim,
  • najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat,
  • nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
  • nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

We Wrocławiu – osoby chętne do pracy w obwodowych komisjach wyborczych we Wrocławiu muszą być mieszkańcami województwa dolnośląskiego, wpisanymi do stałego rejestru wyborców jednej z gmin województwa dolnośląskiego.

W zbliżających się wyborach nabór będzie prowadzony do jednej komisji wyborczej. Można być powołanym tylko do jednej komisji wyborczej. 

mat. pras.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content