Ulice w Oleśnicy do remontu

wrocławskie inwestycje

Ponad 200 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych trafi do gmin i powiatów znajdujących się na terenie Dolnego Śląska. Umożliwi to przeprowadzenie 162 inwestycji drogowych.

Blisko 4 400 000 zł trafi do gminy i miasta Oleśnica. Wręczone przez wojewodę dofinansowania pozwolą na przeprowadzenie 5 inwestycji. Rozbudowana zostanie ulica Owocowa, Jagodowa, Polna. Przebudowy doczeka się droga do Nieciszowa, droga gminna w miejscowości Świerzna oraz ulica w Smardzowie.

List dofinansowań na inwestycje w gminie i mieście Oleśnica:

Gmina Miasto Oleśnica – Przebudowa ulicy Owocowej (odc. od ul. Wielkopolnej do ulicy Malinowej), budowa ul.    Owocowej (odc. od ul. Malinowej do ul. Jagodowej) oraz budowa ul. Jagodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Oleśnicy – 1 108 612 zł

Gmina Miasto Oleśnica – Budowa ul. Polnej w Oleśnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 1 464 430 zł

Gmina Oleśnica – Przebudowa drogi gminnej dz. nr 356 w m. Smardzów o długości około 700 mb – 718 583 zł

Gmina Oleśnica – Przebudowa drogi gminnej nr 102167D dz. nr 108 w miejscowości Świerzna o długości około 500 mb – 587 099 zł

Gmina Miasto Oleśnica – Przebudowa drogi do Nieciszowa w Oleśnicy etap II i III – 503 805 zł

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content