Świdnica zagospodaruje rondo

fot. UM Świdnica

Świdniccy radni wyrazili zgodę na przejęcie od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i zagospodarowanie ronda u zbiegu ulic Ludwika Zamenhofa, Emilii Plater i Ceglanej.
Od kilku lat w mieście prowadzone są prace polegające m.in. na rewitalizacji parków, odtwarzaniu skwerów, a także zagospodarowaniu zielenią pasów drogowych.
Droga krajowa nr 35 jest główną arterią komunikacyjną miasta, przez którą każdego dnia przejeżdża ponad 20 tysięcy pojazdów. Z uwagi na to uznano, że zagospodarowanie ronda zlokalizowanego na wjeździe do Świdnicy nie powinno odbiegać od przyjętych standardów. Szczegółowe zasady i warunki finansowania zadania zawarte zostaną w porozumieniu z GDDKiA. Zgodnie z nim miasto sporządzi projekt zagospodarowania terenu, wykona prace wynikające z niego oraz w okresie 3 lat od dokonania nasadzeń zajmie się bieżącym utrzymaniem ronda. Koszty związane z realizacją tych zadań w latach 2019 – 2021 nie przekroczą kwoty 72 600 zł.

info. UM Świdnica

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content