Rusza realizacja innowacyjnych parków kieszonkowych na Ołbinie

fot. librestock.com

Siedem parków kieszonkowych oraz zielona ulica Daszyńskiego powstają w Śródmieściu Wrocławia w ramach projektu Grow Green. Dzięki temu Ołbin wkrótce stanie się jeszcze bardziej zielony.

Powodzie, susze, upały, zła jakość powietrza – to problemy, z którymi w obliczu postępujących zmian klimatu, borykają się europejskie miasta. Ograniczone możliwości działania w obszarze zwartej zabudowy w dużych metropoliach sprawiają, że potrzebne są nowe rozwiązania i pomysły, w których zaprojektowaniu ma właśnie pomóc projekt Grow Green. Na jego potrzeby zawiązało się konsorcjum złożone z 23 partnerów z 9 państw, którego liderami są 3 europejskie miasta: Manchester, Walencja i Wrocław. W stolicy Dolnego Śląska w najbliższym czasie zazieleni się kilka podwórek na Ołbinie oraz ulica Daszyńskiego.

Bardzo ważnym elementem projektu jest zaangażowanie w niego samych mieszkańców. W pierwszym etapie zostali oni poproszeni o wskazanie miejsc na Ołbinie, które powinny znaleźć się w projekcie. Za pośrednictwem strony internetowej nadesłano ponad 120 propozycji, z których wybrano ostatecznie 7 lokalizacji. W sierpniu i wrześniu 2019 r. rozpoczyna się realizacja zazieleniania podwórek:

  • park kieszonkowy nr 4 (dziedziniec między kamienicami przy ulicy Walecznych pomiędzy ulicą Prusa i Reja) – od 12 sierpnia,
  • park kieszonkowy nr 3 (część podwórka zlokalizowanego pomiędzy ulicami: Daszyńskiego, Lompy, Orzeszkowej i Jaracza) – od 22 sierpnia,
  • park kieszonkowy nr 6 (podwórze ograniczone ulicami Nowowiejską, Żeromskiego, Orzeszkowej i Barlickiego) – od 22 sierpnia,
  • ulica Daszyńskiego – od 3 września.
  • park kieszonkowy nr 5 (obszar przy skrzyżowaniu ulicy Nowowiejskiej i Prusa) – od 3 września,
  • park kieszonkowy nr 1 (teren ograniczony ulicami Rychtalską, Jedności Narodowej oraz fragmentem ulicy Ustronie) – początek prac 9 września,
  • park kieszonkowy nr 2 (część podwórka pomiędzy ulicami Daszyńskiego, Żeromskiego i Orzeszkowej) – od 9 września,
  • park kieszonkowy nr 7 (obszar przy ulicy Wygodnej między Nowowiejską a Żeromskiego) – od 14 września,

Na podwórkach na Ołbinie, w celu podnoszenia bioróżnorodności, wykonane zostaną zastępcze siedliska dla owadów i innych bezkręgowców, w tym owadów zapylających, a także zainstalowane zostaną stałe karmniki dla ptaków i wiewiórek oraz domki dla małych ssaków, np. jeży.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content