Od września niższe limity dla dorabiających seniorów

Fot. ZUS

Od września obowiązują niższe limity dla dorabiających seniorów.  W przypadku przekroczenia limitu zostanie zmniejszona lub zawieszona renta czy też wcześniejsza emerytura.

 – Czuwać nad wysokością swoich zarobków muszą osoby dorabiające, które są na wcześniejszej emeryturze czy rencie. – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. 

Limity zarobków, które świadczeniobiorcy mogą osiągnąć od września wiążą się z wysokością przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

 – Ważne jest by na swoje przychody zwróciły uwagę osoby, których działalność podlega obowiązkowemu opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy agencyjnej czy umowy o dzieło zawartej z własnym pracodawcą. To właśnie ich świadczenia mogą zostać zmniejszone lub zawieszone – mówi Iwona Kowalska-Matis.

Nowe limity, po przekroczeniu, których dorabiający wcześniejszy emeryt lub rencista powinien powiadomić ZUS wynoszą odpowiednio:

  • Jeśli suma dodatkowego przychodu nie przekroczy 3 387,50 zł miesięcznie, emerytura lub renta będzie wypłacana w pełnej wysokości,
  • Uzyskanie przychodów w granicach od 3 387,50 zł do 6 291,10 zł, spowoduje zmniejszenie wypłat z ZUS.
  • Przekroczenie kwoty przychodów w wysokości 6 291,10 zł, będzie skutkowało zawieszeniem wypłaty emerytury lub renty w danym miesiącu.

mat. pras.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content