Duże wsparcie finansowe dla naukowców Politechniki Wrocławskiej

fot. Radio Rodzina

Aż sześcioro naukowców Politechniki Wrocławskiej znalazło się w gronie beneficjentów programu Lider firmowanego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. To najliczniejsza grupa reprezentująca jedną instytucję, która uzyskała w sumie największe dofinansowanie.

Program Lider jest adresowany do młodych naukowców chcących zdobyć doświadczenie w kierowaniu realizacją projektu badawczego oraz podnieść swoje kompetencje w samodzielnym budowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym.

Służy także stymulowaniu współpracy naukowców z przedsiębiorcami, poprzez realizację badań o potencjale wdrożeniowym i komercjalizacyjnym. Dodatkowo zachęca do mobilności międzysektorowej, międzyuczelnianej oraz pomiędzy jednostkami naukowymi.

W rozstrzygniętej w sierpniu dziesiątej edycji konkursu dofinansowanie w wysokości 60 mln zł otrzymało w sumie 42 naukowców. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosiła 1,5 mln zł. Najwięcej laureatów pracuje na Politechnice Wrocławskiej. Łącznie na swoje badania uzyskali rekordowe 10 mln zł.

W gronie beneficjentów konkursu jest także dr Paweł Głuchowski z Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu.

źródło: www.wroclaw.pl

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content