Rozpoczynają się wojewódzkie „okrągłe stoły edukacyjne”

fot. Radio Rodzina


Rozpoczynają się obrady wojewódzkich okrągłych stołów edukacyjnych. Na przełomie sierpnia i września – zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego w każdym z województw odbędą się debaty poświęcone reformie edukacji.

Po południu rozpoczną się 3 regionalne okrągłe stoły edukacyjne. Organizatorami wojewódzkich stołów edukacyjnych są wojewodowie i kuratorzy oświaty.

Do udziału w obradach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zostali zaproszeni  przedstawicieli samorządów, rad rodziców, przedstawicieli nauczycieli i uczniów, przedstawicieli uczelni wyższych, pracodawców i organizacji pozarządowych działających na rzecz oświaty. Dyskusja będzie się toczyć wokół 5 tematów: nauczyciel w systemie edukacji, jakość edukacji, nowoczesna szkoła, uczeń w systemie edukacji, rodzic w systemie edukacji.

Wojewódzkie okrągłe stoły edukacyjne są kontynuacją ogólnopolskich debat w Warszawie, które zorganizowano po strajku nauczycieli. Wnioski z debat mają trafić na ogólnokrajowe obrady okrągłego stołu edukacyjnego. Ma on się odbyć jeszcze we wrześniu. 

inf. wł/IAR

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content