Wrocław zaprasza repatriantów

fot. Radio Rodzina

Wrocław zachęca Polaków na obczyźnie do powrotu do kraju. Już samo województwo dolnośląskie cieszy się dużym zainteresowaniem potencjalnych repatriantów. Zaraz po mazowieckim jest najczęstszym miejscem docelowym przesiedlonych Rodaków. Tu chcieliby żyć, pracować i uczyć się. Czasem dołączyć do swoich bliskich.

Polacy przymusowo wysiedleni w 1936 r. zamieszkiwali polski region autonomiczny, tzw. Marchlewszczyznę. Zesłano ich w wyniku „oczyszczania” pasa przygranicznego ZSRR przede wszystkim na tereny wiejskie w północnym Kazachstanie. Niektórzy z nich jeszcze żyją, ale znacznie więcej jest tam ich potomków. Szacuje się, że to ok. 15 tysięcy rodzin, których członkowie nigdy nie mieli obywatelstwa polskiego. Ale osoby z polskim pochodzeniem są także na obecnym terytorium: Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kirgizji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu czy azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej. I w myśl znowelizowanej ustawy o repatriacji wystarczy, że są etnicznymi Polakami, by o wizę krajową się ubiegać.

Osoby, które powróciły do ojczyzny mogą także liczyć na wsparcie finansowe. Przez pierwsze dwa lata  gmina udzieli im comiesięcznej wypłaty.

Dziś w Polsce są trzy drogi jakie może obrać osoba, która chce wrócić do ojczyzny i zostać jej pełnoprawnym obywatelem.

Gmina zapewnia dzieciom repatriantów miejsce w przedszkolu lub żłobku oraz dostęp do kursów językowych dla tych, którzy polszczyzną posługują się słabo lub wcale.

materiał przygotował: Miłosz Rajczakowski

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content