Co należy zrobić przy ubieganiu się o przyjęcie do Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich?

fot. Radio Rodzina

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich jest przeznaczony i odpowiednio dostosowany dla trzydziestu osób z niepełnosprawnością.

Zadaniem Domu jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom cierpiącym na schorzenia psychiczne oraz  z niepełnosprawnością intelektualną, które wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Podczas pobytu w placówce uczestnicy mogą skorzystać z różnych form terapii zajęciowej w poszczególnych pracowniach:

§  rehabilitacyjnej

§  społecznej

§  kulinarnej

§  gospodarstwa domowego

§  arteterapii oraz bukieciarstwa

§  muzykoterapii

§  biblioterapii

§  komputerowej

Ponadto prowadzone są zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem, trening budżetowy, trening higieniczny, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening umiejętności spędzania czasu wolnego oraz zajęcia socjoterapeutyczne. Każdemu z uczestników  zapewniany jest gorący posiłek w formie obiadu. Winda, podjazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, schodołaz oraz specjalnie zaprojektowane na potrzeby uczestników łazienki i toalety ułatwiają codzienne funkcjonowanie w placówce. Głównym celem domu jest zapewnienie oparcia społecznego w środowisku lokalnym, pozwalającego na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, poprawę funkcjonowania społecznego zmierzającą do usamodzielnienia, zapobieganie izolacji społecznej i umożliwienie integracji ze środowiskiem.

Dodatkowe informacje udzielane są pod telefonicznie: 661 555 579, 661 555 557 i mailowo: bjakowczyk@pcus.pl.

Co należy zrobić przy ubieganiu się o przyjęcie do Domu Samopomocy:

1.       Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w swojej Gminie.

2.       Załączniki:

§  wniosek o skierowanie do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich

§  zaświadczenie od lekarza rodzinnego

§  zaświadczenie od lekarza psychiatry lub neurologa

§  wywiad środowiskowy (przeprowadza pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania)

§  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (o ile osoba takie posiada)

§   decyzja lub ostatni odcinek renty

Taki komplet dokumentów Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w celu wydania decyzji kierującej.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich
ul. 1 Maja 43C   55-080 Kąty Wrocławskie
godziny urzędowania:  pn-pt    7:30 – 15:30
Tel. 661 555 579    661 555 557
Fax.  71 316 64 06
e-mail: bjakowczyk@pcus.pl

mat. prasowe

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content