Grupa Johanneum

Znamy laureatów XXIX Wrocławskiej Księgi Pamięci. Radio Rodzina z nagrodą

16.04.2019 09:50 Krzysztof Pieszko

 

Znamy laureatów XXIX Wrocławskiej Księgi Pamięci. Radio Rodzina z nagrodąfot.K.P.

 

Osoby duchowne, świeccy i nasza rozgłośnia – Radio Rodzina, zostali dziś uhonorowani odznaczeniami w ramach XXIX Wrocławskiej Księgi Pamięci. Uroczystość nadania odznaczeń odbyła się w sali senatu Papieskiego Wydziału Teologicznego.

Odznaką Prezydenta - „Wrocław z wdzięcznością”, uhonorowani zostali: ks inf. prof. dr hab. Józef Pater oraz ks. kan. dr Jerzy Rasiak, natomiast Medal Prezydenta Miasta „Zasłużony dla Wrocławia – Merito de Wratislavia” otrzymali ks.prał. dr Stanisław Paszkowski i siostra Ewa Jędrzejak ze zgromadzenia sióstr Boromeuszek.

Mówiła s. Ewa Jędrzejak. Podczas spotkania Złote Odznaczenia Towarzystwa Miłośników Wrocławia odebrali także Bolesław Stembalski, ks. dr Cezary Chwilczyński oraz ks.dr Rafał Kowalski, który jako prezes grupy medialnej „Johanneum” odebrał również „Diament Wrocławia” dla Radia Rodzina.

Mówił obecny na uroczystości prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który wraz z Towarzystwem Miłośników Wrocławia oraz abp. ks. Józefem Kupnym, przyznał nominacje do wyżej wymienionych nagród. Wszystkim wyróżnionym gratulujemy.

 

Odznaka Prezydenta "Wrocław z wdzięcznością" :

Ksiądz Infułat prof. dr hab. Józef Pater: Od 2011 roku dyrektor Muzeum i Archiwum Archidiecezjalnego oraz Biblioteki Kapitulnej. Wieloletni kapelan środowiska PTTK we Wrocławiu. Do 1 kwietnia 2019 jest Dziekanem Kapituły Metropolitalnej. Ma ogromne zasługi w opracowaniu historii kościoła na Dolnym Śląsku. 

Ksiądz kanonik dr Jerzy Rasiak: Od 1980 roku jest wizytatorem nauki religii Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej i kierownikiem Ośrodka Audiowizualnego Kurii. Od roku 1994 asystent kościelny programów katolickich TVP Wrocław. Od 2007 roku Kanonik Honorowy kapituły Bazyliki św. Elżbiety we Wrocławiu. 

Medal Prezydenta Miasta "Zasłużony dla Wrocławia - Merito de Wratislavia" :

Ksiądz Prałat dr Stanisław Paszkowski: Kapelan Honorowy Ojca Świętego i Kanonik Honorowy Kapituły Metropolitalnej Wrocławskiej. Przez 35 lat od 1979 r. do 2014 r. diecezjalny referent duszpasterstwa rodzin w archidiecezji wrocławskiej. Sędzie metropolitalnego sądu kościelnego archidiecezji wrocławskiej. Wykładowca teologii praktycznej PWT Wrocław. Inicjator sieci poradni rodzinnych we Wrocławiu oraz ośrodka adopcyjnego.

Siostra Ewa Jędrzejak ze zgromadzenia sióstr Boromeuszek: Po odzyskaniu dawnego szpitala przy ul. Rydygiera została poproszona, aby zajęła się szpitalem. Podjęcie się tego zadania zaowocowała utworzeniem w 2006 r. Fundacji Evangelium Vitae. Prowadzi "Okno Życia", bank niemowlaka, Centrum Troski o Płodność.

Złote Odznaczenia TMW:

Ksiądz Kanonik dr Cezary Chwilczyński: W latach 1998 - 2003 pełnił obowiązki dyrektora Radia Rodzina, a w roku 2003 r. został jego dyrektorem i funkcję tę pełnił do roku 2018 r. W latach 2006-2018 redaktor wrocławskiej edycji tygodnika katolickiego Niedziela. Obecnie proboszcz parafi św. Józefa w Żórawinie. 

Ksiądz Kanonik dr Rafał Kowalski: W latach 2009-2014 dyrektor Wrocławskiego Oddziału Tygodnika "Gość Niedzielny". Od 2013 r. jest korespondentem Katolickiej Agencji Informacyjnej oraz dyrektorem wydziału Komunikacji Społecznej Kurii Metropolitalnej. Od 2014 r. pełni funkcje rzecznika prasowego Kurii Wrocławskiej, a od roku 2017 prezes Grupy Medialnej "Johanneum" 

Bolesław Stembalski: Od połowy lat 80 - tych zaangażowany w działalność Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego gdzie pełni funkcję kierownika sekcji transportowej. Członek Wrocławskiego Towarzystwa Opieki nad Więźniami.  Inicjator "Banku Pracy". Od roku 2002 prezes parafialnego zespołu Caritas. 

Diament Wrocławia:

Radio Rodzina: Pierwszą audycję nadało w październiku 1993 r. Radio organizuje koncerty patriotyczno – religijne jako formę ewangelizacji przez kulturę. Z koncertów tych w 2009 r. zrodziło się cykliczne wydarzenie – Noce Kościołów. W marcu 2017 r. dziennikarze Radia Rodzina koordynowali akcję „Dar dla Aleppo” zainicjowaną przez abp Józefa Kupnego.