Grupa Johanneum

Święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa - patronów Europy

14.02.2019 07:26 Piotr Lipieta

 

Święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa - patronów Europywww.wikipedia.org

 

(14 lutego) Kościół obchodzi święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa - patronów Europy.

Cyryl urodził się w Tesalonikach w 826 r., natomiast Metody przyszedł na świat między 815 a 820 r. Na żądanie cesarza Michała III obaj wyruszyli do kraju Chazarów na Krym, aby rozwiązać spory religijne między chrześcijanami, Żydami i Saracenami. Po udanej misji zostali wysłani przez patriarchę św. Ignacego, aby nieść chrześcijaństwo Bułgarom. Następnie, na prośbę księcia Rościsława, udali się z podobną misją na Morawy.

Cyryl umarł w 869 r. Pracę kontynuował Metody - już jako arcybiskup Moraw i Węgier. Metody zmarł w 885 r.

W roku 1980 papież bł. Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy, obok św. Benedykta, którego patronem Europy ogłosił papież Paweł VI.

W ikonografii przedstawiani są w stroju pontyfikalnym jako biskupi greccy lub łacińscy. Czasami trzymają w rękach model kościoła. Św. Cyryl ukazywany jest w todze profesora, w ręce ma księgę pisaną cyrylicą. Ich atrybutami są: krzyż, księga i kielich, lub rozwinięty zwój z alfabetem słowiańskim.

rl/Warszawa/Redakcja, www.brewiarz.pl, (rl)/KAI