Grupa Johanneum

Rektor PWT o konferencji Europa i pojednanie

16.11.2018 14:38 Patrycja Jenczmionka Błędowska

 

Rektor PWT o konferencji Europa i pojednanieFot. GK/RR

 

W Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się (19 listopada) konferencja pt „Europa i Pojednania”. Prelegenci debatować będą o historii, przyszłości Polski w Europie.

Wśród wielu aspektów tego tematu szczególny nacisk położony zostanie na problem pojednania.

Europa bez pojednania będzie podzielona i rozbita, stąd głosi orędzie chrześcijaństwa, dodaje rektor papieskiej uczelni.

Ks. prof. Włodzimierz Wołyniec, Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu obok Józefa Kupnego metropolity wrocławskiego będzie jedną z osób otwierających wrocławskie wydarzenie.


Ks. prof. Wołyniec podkreśla potrzebę organizacji takich spotkań.

Wydarzenie odbywa się w ramach projektu „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości”. Jego pomysłodawcą jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a współorganizatorem Rada do spraw Społecznych Konferencji Episkopatu Polski. Projekt składa się z cyklu 10 ogólnopolskich naukowych konferencji tematycznych, organizowanych w najważniejszych ośrodkach akademickich Polski i podejmujących kluczowe dla społeczeństwa zagadnienia z zakresu szeroko rozumianego życia publicznego, gospodarczego, politycznego, społecznego i kulturalnego: rodzina, praca, przedsiębiorczość i społeczna gospodarka rynkowa, obywatelskość i patriotyzm, wolność, suwerenność i praworządność, ekologia, solidarność społeczna i zrównoważony rozwój, godność i sprawiedliwość społeczna, Europa i pojednanie, kultura i tożsamość, państwo – Kościół, osoba ludzka i jej prawa. Ich zwieńczeniem będzie międzynarodowy Kongres w Krakowie, podejmujący problematykę sumienia i odpowiedzialności w życiu publicznym.

Wrocławska konferencja jest siódmą z kolei, organizowaną w ramach inicjatywy, którą swoim patronatem objął m.in. Prezydent RP Andrzej Duda. Towarzyszyć jej będzie hasło: „Europa i pojednanie”. Rozpocznie się ona o 9.30, a wykład inauguracyjny wygłosi Pablo Perez Lopez z Uniwersytetu Nawarry w Hiszpanii. Po nim uczestnicy będą mogli wysłuchać kilku dyskusji panelowych oraz wykładów, których zwieńczeniem będzie próba sformułowania przesłania dla Polski u progu drugiego stulecia niepodległości. Tym samym spotkanie we Wrocławiu wpisze się w założenia projektu „Polonia Restituta”, w myśl których jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości powinien być okazją nie tylko do świętowania ale i do debaty nad sprawami najważniejszymi dla Polski i Polaków, po to, aby w oparciu o doświadczenia historyczne zdiagnozować teraźniejszość oraz zastanowić się nad najważniejszymi wyzwaniami i zadaniami na przyszłość.

- Wrocław szczególnie predestynuje do roli miejsca, w którym dyskusja na temat pojednania w Europie powinna się toczyć – zauważa abp Józef Kupny, dodając, że konferencja nie tyle inicjuje, co kontynuuje dyskurs zapoczątkowany ponad 50 lat temu w stolicy Dolnego Śląska, kiedy metropolita wrocławski kardynał Bolesław Kominek przygotowywał tekst orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich, ze słynnym zdaniem: „Udzielamy przebaczenia i prosimy o nie”.

Pasterz Kościoła wrocławskiego przypomina, że w czasie swojej pielgrzymki do Polski papież Franciszek nazwał to orędzie przykładem „dobrej pamięci”, którą Polacy powinni pielęgnować i rozwijać. – Ta pamięć uświadamia, że Tym, który kieruje losami narodów, otwiera zamknięte drzwi, przekształca trudności w szanse i stwarza nowe scenariusze tam, gdzie wydawało się to niemożliwe jest sam Bóg – mówi abp Kupny, dodając, że konferencja „Europa i pojednanie” nie powinna zatrzymać się jedynie na wspomnieniu historycznych wydarzeń, ale przede wszystkim promować postawy i idee przyświecające takim ludziom, jak kardynał Kominek. – Wśród nich na pierwszy plan wysuwają się: szacunek dla drugiego człowieka, pojednanie i gotowość budowania lepszego świata – tłumaczy ksiądz arcybiskup.  

Pełny program konferencji oraz informacja o transmisji na żywo na stronie https://polonia-restituta.pl/konferencja/wydarzenie-07/

mat. prasowe/inf. wł.