Grupa Johanneum

Prepozyt, dziekan i nowi kanonicy

14.09.2018 12:49 Adrianna Sierocińska

 

Prepozyt, dziekan i nowi kanonicyfot. ks. Łukasz Romańczuk

 

W uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego ustanowiono prepozyta, dziekana oraz kanoników gremialnych i honorowego Kapituły Kolegiaty Świętego Krzyża.

Prepozytem Kapituły został ks. Wacław Kuriata, proboszcz parafii pw. św. Brata Alberta w Mirkowie, a dziekanem ks. Marek Dutkowski, proboszcz parafii pw. św. Faustyny we Wrocławiu.

Abp Józef Kupny, metropolita wrocławski, ustanowił także kanoników gremialnych oraz kanonika honorowego


Biskup diecezjalny może polecić Kapitule specjalne zadania, korzystać z jej rady i zasięgać opinii w sprawach dotyczących Kościoła diecezjalnego.

Ks. Czesław Majda, który otrzymał nominację kanonicką, podkreśla, że jest to dla niego wyróżnienie i radość


Ks. Majda przedstawia także rolę, jaką odgrywa Kapituła


Kapłani złożyli przysięgę wiernego wypełniania poleconych im obowiązków, przyjęli także krzyże i pierścienie.

 fot. ks. Łukasz Romańczuk