Grupa Johanneum

Pierwsze osiedle we Wrocławiu z certyfikatem bezpieczeństwa!

14.06.2018 15:57 Mateusz Cieniawski

 

Pierwsze osiedle we Wrocławiu z certyfikatem bezpieczeństwa!Fot. MC/RR

 

Osiedle Borek otrzymało pierwszy stopień certyfikatu bezpieczeństwa. Oznacza to, że osiedle jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych, a także szlabany otwierają się automatycznie gdy służby ratunkowe chcą wjechać na teren, również funkcjonariusze mają możliwość wejścia do budynku otrzymując uniwersalny kod z Centrum Zarządzania Kryzysowego to tylko kilka elementów, która składają się na pierwsze osiedle we Wrocławiu z certyfikatem bezpieczeństwa.


Mówił oficer prasowy komisarz Kamil Rynkiewicz.

Komisarz przybliża, jakie wymogi musi spełniać osiedle, aby otrzymało certyfikat bezpieczeństwa:


Bezpieczne osiedle wprowadza ułatwienie dla karetek pogotowia:


Mówił Piotr Witos – ratownik medyczny.

O ułatwieniach dla służb ratunkowych w ramach certyfikatu bezpieczeństwa opowiada Maciej Ziemba ze spółdzielni mieszkaniowej Energetyk:


Zapytaliśmy jednego z mieszkańców, co zmieniło się po wprowadzeniu certyfikatu?


Urząd miasta zachęca do zgłaszania się kolejnych osiedli, które chciałyby przystąpić do certyfikatu bezpieczeństwa.