Grupa Johanneum

Opłatek w dolnośląskiej „ Solidarności”

21.12.2017 14:37 Krzysztof Kunert

 

 Opłatek w dolnośląskiej „ Solidarności”Fot. MZ

 

Przedstawiciele komisji zakładowych należących do Regionu Dolny Śląsk NSZZ „ Solidarność” licznie przybyli na swoje tradycyjne doroczne spotkanie opłatkowe.

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. : Krajowy Duszpasterz  Ludzi Pracy, metropolita wrocławski ks. abp. Józef Kupny,  kapelani tego związku zawodowego : ks. prał. Stanisław Pawlaczek, ks. kan. Krzysztof Hajdun, ks. kan. Artur Szela , proboszcz parafii p.w. św. Klemensa Dworzaka  ks. Jacek Maciaszek SJ( na terenie tej wspólnoty działała zajezdnia autobusowa, w której rodziła się wrocławska „ Solidarność”) , Główny Inspektor Pracy minister Wiesław  Łyszczek. Pracodawców reprezentowali: Grzegorz Dzik, Andrzej Kalisz i Marek Pasztetnik z Zachodniej Izby Gospodarczej, kanclerz Loży Dolnośląskiej Bussines Center Club Marek Woron i prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej Zbigniew Ładziński. Przybyli także przedstawiciele organizacji kombatanckich i młodzieżowych współpracujących z „ Solidarnością”.

Witając serdecznie wszystkich uczestników spotkania  przewodniczący  Zarządu Regionu Dolny Śląsk  NSZZ „ Solidarność” Kazimierz Kimso, który od stycznia 2018r. obejmie kierowanie pracami Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego wskazał, że można mieć swoje zdanie, ale szukać wspólnego, dobrego rozwiązania. I my  tym w skali całego kraju  tutaj na Dolnym Śląsku rzeczywiście się wyróżniamy. – dzisiaj dialog odbywa się przy stołach. A efekty tych rozmów są zawsze trwalsze, lepsze niż dialog prowadzony na ulicach. Na Dolnym Śląsku udało nam się wypracować to, że wznosimy się ponad pewne partykularyzmy. I to jest rzecz niezwykle ważna- podkreślił K. Kimso. Dodał, że taka  działalność wiąże się z częstą nieobecnością w domu, zaniedbywaniem rodzin, bliskich. I dlatego  z okazji świat Bożego Narodzenia i Nowego 2018 Roku życzę wszystkim serce, miłości, Błogosławieństwa Bożego i po prostu bycia razem - akcentował szef dolnośląskiej  „Solidarności”.

Zabierając głos w imieniu pracodawców  prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej Zbigniew  Ładziński stwierdził, że  na szczeblu wojewódzkim  współpraca  z „ Solidarnością” jest wzorcowa, zawsze rozwiązywanie jakiegoś problemu kończy się osiągnięciem konsensusu.- My tutaj pokazujemy, że można naprawdę w kulturalny sposób się dogadać, że w naszych wzajemnych dyskusjach liczą się tylko argumenty.

Metropolita wrocławski z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2018 Roku życzył zebranym atmosfery radości ,miłości, pokoju, dobroci, życzliwości  i Błogosławieństwa Bożego na każdy dzień.

Tekst i zdjęcia : Marek Zygmunt