Grupa Johanneum

Czas na czyste powietrze (POSŁUCHAJ)

21.12.2017 12:29 Marta Łomnicka-Jasińska

 

Czas na czyste powietrze (POSŁUCHAJ)fot. Krzysztof Kaliński

 

W ramach ogólnopolskiej kampanii "Czas na czyste powietrze" 15 grudnia do Wrocławia zostali zaproszeni eksperci, którzy mówili m.in. na temat tego jakie są źródła zanieczyszczenia powietrza obecnie w aglomeracjach miejskich i jak wpływa to na nasze zdrowie.

 W trakcie konferencji organizatorzy przedstawili uczestnikom informacje na temat zanieczyszczenia powietrza, jego szkodliwego wpływu na zdrowie oraz już podejmowanych i koniecznych do podjęcia działań. Spotkanie było również okazją do ukazania problemu z różnych perspektyw, do wymiany doświadczeń oraz odpowiedzi na ważne dla mieszkańców Wrocławia i całego województwa Dolnośląskiego kwestie.

Na spotkaniu informacyjno-ekspertckim we Wrocławiu prof. Artur Badyda, z Politechniki Warszawskiej, mówił na temat aktualnego stanu zanieczyszczenia powietrza w Polsce w oparciu o najnowsze wyniki raportu Europejskiej Agencji Środowiska oraz jak zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM 10 i pyłem drobnym PM 2,5 w sposób negatywny wpływa na nasze zdrowie.

Posłuchaj:

Rozmowę prowadziła Marta Łomnicka-Jasińska.

Więcej informacji na temat kampanii edukacyjnej: https://czasnaczystepowietrze.pl/