Grupa Johanneum

Apel biskupów dolnośląskich w sprawie smogu

05.12.2017 13:36 Mateusz Cieniawski

 

Apel biskupów dolnośląskich w sprawie smogufot. MC/RR

 

Arcybiskup Józef Kupny Metropolita Wrocławski, bp Ignacy Dec ordynariusz diecezji świdnickiej oraz bp Zbigniew Kiernikowski ordynariusz diecezji legnickiej podpisali list intencyjny dotyczący problemu smogu, który zostanie odczytany we wszystkich parafiach na Dolnym Śląsku.Mówił rzecznik archidiecezji wrocławskiej – ks. Rafał Kowalski, który wyjaśnia powody powstania listu:Zapytaliśmy rzecznika, jakie działania zostaną podjęte po oficjalnym przeczytaniu apelu w parafiach?Ciałem doradczym przy powstaniu apelu był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

Prezes Łukasz Kasztelowicz podkreśla, że fundusz wystosował specjalne środki na edukację dotyczącą czystego powietrza:Apel zostanie odczytany w najbliższą niedzielę 10 grudnia.

PEŁNA TREŚĆ APELU:

Słowo biskupów Metropolii Wrocławskiej w sprawie troski o jakość powietrza


Drodzy Siostry i Bracia,
Mieszkańcy Dolnego Śląska

W ciągu ostatnich lat w Polsce nastąpił zauważalny wzrost zainteresowania problemem zanieczyszczenia powietrza, potocznie często nazywanym „smogiem”. Badania naukowe potwierdzają, że zwiększona emisja pyłów i szkodliwych gazów zagraża zdrowiu i życiu ludzi. Szczególnie narażonymi grupami są dzieci oraz seniorzy, a także osoby z chorobami układu krążenia i układu oddechowego. Ekspozycja na zanieczyszczone powietrze wiąże się ze zwiększoną umieralnością. Dane statystyczne zaś potwierdzają, że główną przyczyną tych zanieczyszczeń jest emisja niebezpiecznych substancji chemicznych z indywidualnego ogrzewania budynków.

Jako mieszkańcy województwa dolnośląskiego nie możemy udawać, że problem ten nas nie dotyczy, tym bardziej, że niektóre z naszych miast znajdują się w niechlubnej czołówce najbardziej zanieczyszczonych miejscowości
w Polsce. Rodzi się zatem konieczność podjęcia wspólnych działań, których celem jest poprawa jakości powietrza, jakim oddychamy. Wzywa nas do tego nie tylko papież Franciszek w encyklice „Laudato Si”, ale przede wszystkim zdrowy rozsądek i Dekalog, zawierający m.in. przykazanie: „Nie zabijaj”.

Oceniając pozytywnie wszelkie działania polityków, samorządowców
i różnego rodzaju organizacji, zamierzające do eliminowania przyczyn zanieczyszczenia powietrza, musimy uświadomić sobie, że
smog w naszych miastach nie bierze się ze złych przepisów czy braku odpowiedniej technologii. Walka z nim nie polega jedynie na zaostrzaniu kar za naruszanie ustaw
i rozporządzeń. Trzeba sięgnąć do serca człowieka, bo każda nasza decyzja
i każdy czyn, pociągają za sobą konkretne konsekwencje, a ponieważ jako rodzina ludzka zamieszkujemy wspólny dom, czy tego chcemy, czy nie – konsekwencje naszych wyborów bardzo szybko do nas wracają.

Zanim zostaną wdrożone nowe przepisy czy nowoczesne technologie, powietrze powinno zostać oczyszczone z ludzkiej lekkomyślności, która pozwala na spalanie w piecach: śmieci, odpadów czy plastikowych przedmiotów. Od każdego z nas zależy czy powietrze, którym oddychamy w naszych miastach będzie służyło zdrowiu i życiu czy będzie przyczyną chorób
i wcześniejszej umieralności. Dlatego papież Franciszek we wspomnianej encyklice zachęca do prostych czynności, jak: korzystanie z komunikacji zbiorowej czy cieplejsze ubranie się zamiast odkręcania kaloryferów. Możemy jedynie wyobrazić sobie, co by było, gdyby wszyscy katolicy w naszym kraju od dziś postanowili kierować się w swoich wyborach papieskimi wskazaniami. Możemy być pewni, że zmiana byłaby ogromna. Wielkie cele bowiem osiąga się małymi krokami.

Podejmijmy wszyscy działania na rzecz wspólnego dobra, jakim jest zdrowe i czyste powietrze, a tym działaniom niech błogosławi Bóg, który stworzył świat i powierzył nam troskę o „wspólny dom”.

+ Józef Kupny Arcybiskup Metropolita Wrocławski

+ Ignacy Dec Biskup Świdnicki

+ Zbigniew Kiernikowski Biskup Legnicki

inf. wł. MC/RR

Mat. pras. AW