Radio RodzinaRadio RodzinaThingsGuide
Radio Rodzina na Twitterze
Zamów newsletter
Transmisje w Radiu Rodzina
Radio Rodzina - logo
Wrocław
92 FM
Świdnica
98,1 FM
Kudowa Zdrój
88,7 FM
Strzelin
94,8 FM
Brzeg
94,0 FM
Wołów
99,6 FM
Wołów
99,6 FM
Kotlina Kłodzka
107,2FM
SŁUCHAJ RADIA KONTAKT ALBUM INTENCJE GOŚCIE WIADOMOŚCI PROGRAM O NAS

Dominikańska Szkoła Wiary: "Duch Święty w refleksji reformacyjnej" (16.09)

07.09.2017 12:37   | dodał: AN
Dominikańska Szkoła Wiary: "Duch Święty w refleksji reformacyjnej" (16.09)
  mat. pras.
Dominikańska Szkoła Wiary we Wrocławiu zaprasza na pierwsze spotkanie po przerwie wakacyjnej – w sobotę 16 września o godz. 17.00 w Starym Refektarzu Klasztoru Ojców Dominikanów we Wrocławiu dr hab. Piotr Lorek z Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu wygłosi wykład „Duch Święty w refleksji reformacyjnej”.

Spośród trzech ostatnich wykładów wrocławskiej DSW dwa dotyczyć będą postrzegania trzeciej Osoby Trójcy Świętej w innych wyznaniach chrześcijańskich – w luteranizmie i w prawosławiu. Chcemy w ten sposób poszerzyć naszą wiedzę na Jego temat o refleksję niekatolicką – uważamy, że może to być inspirujące dla słuchaczy. W kościele ewangelicko-augsburskim wybitni teologowie – począwszy od Marcina Lutra, Filipa Melanchtona i Ulricha Zwinglego – zastanawiali się nad rolę Ducha Świętego, a my chcemy czerpać z tego bogactwa. Pragniemy też w ten skromny sposób włączyć się w dialog ekumeniczny.

Wiara w Ducha Świętego w luteranizmie nie koncentruje się na Nim jako na osobie. Jego boskość jest jedynie potwierdzona w pierwszym artykule Wyznania augsburskiego – O Bogu. Istotne jest raczej jego działanie. Tak opisuje je Marcin Luter w Małym katechizmie: „Wierzę, że ani przez własny rozum, ani przez siły swoje w Jezusa Chrystusa, Pana mego, uwierzyć ani z Nim połączyć się nie mogę, ale że mnie Duch Święty przez Ewangelię powołał, darami swymi oświecił, w prawdziwej wierze poświęcił i utrzymał; tak jak całe chrześcijaństwo na ziemi powołuje, zgromadza, oświeca, poświęca i w prawdziwej, jedynej wierze w Jezusa Chrystusa utrzymuje; w którym to chrześcijaństwie mnie i wszystkim wierzącym codziennie wszystkie grzechy obficie odpuszcza, a dnia sądnego mnie i wszystkich umarłych z martwych wskrzesi i mnie wraz ze wszystkimi wierzącymi da żywot wieczny w Chrystusie. To jest istotną prawdą!” (Mały katechizm, Część druga, Trzeci artykuł). Duch Święty budzi wiarę, a co za tym idzie życie chrześcijańskie. Jest ono Jego dziełem zarówno w wymiarze indywidualnym jak i wspólnotowym – Kościele. Wyznanie augsburskie do opisu działania Ducha Świętego z Małego katechizmu dodaje: „[Jezus Chrystus] wstąpił na niebiosa, aby zasiąść po prawicy Ojca oraz rządzić i wiecznie panować wszelkiemu stworzeniu, aby wierzących weń uświęcać przez zesłanie do ich serc Ducha Świętego, który rządzi, pociesza i ożywia oraz broni ich przed diabłem i mocą grzechu.” (Wyznanie augsburskie, art. III).

Wstęp na spotkanie jest wolny. Program wykładów na cały 2017 rok oraz nagrania poprzednich wykładów znaleźć można na stronie internetowej Szkoły – www.dsw.wroclaw.dominikanie.pl. Program roczny dostępny jest też na profilu facebookowym wrocławskiej DSW.

Piotr Lorek (ur. 1977) – polski teolog i biblista protestancki, doktor habilitowany nauk teologicznych, nauczyciel akademicki i dziekan Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu. W 2000 ukończył studia teologiczne na University of Glamorgan. W 2005 uzyskał stopień naukowy doktora na Uniwersytecie Walijskim. W 2015 na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Teologicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Jest adiunktem Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu. Od 2007 pełni funkcję dziekana w tej uczelni.

inf. pras.radio na e-mail!

nasz patronat

Warunki udzielenia patronatu przez Radio Rodzina Banery i logo Radia Rodzina