Radio RodzinaRadio RodzinaThingsGuide
Radio Rodzina na Twitterze
Zamów newsletter
Transmisje w Radiu Rodzina
Radio Rodzina - logo
Wrocław
92 FM
Świdnica
98,1 FM
Kudowa Zdrój
88,7 FM
Strzelin
94,8 FM
Brzeg
94,0 FM
Wołów
99,6 FM
Wołów
99,6 FM
Kotlina Kłodzka
107,2FM
SŁUCHAJ RADIA KONTAKT ALBUM INTENCJE GOŚCIE WIADOMOŚCI PROGRAM O NAS

Duch Święty: między Starym a Nowym Testamentem - Dominikańska Szkoła Wiary (18.02)

03.02.2017 13:44   | dodał: AN
Duch Święty: między Starym a Nowym Testamentem - Dominikańska Szkoła Wiary (18.02)
  mat. prasowe
Dominikańska Szkoła Wiary we Wrocławiu zaprasza na kolejne spotkanie – w sobotę 18 lutego o godz. 17.00 w starym refektarzu klasztoru Dominikanów we Wrocławiu (pl. Dominikański 2) ks. dr hab. Rajmund Pietkiewicz wygłosi wykład „Duch Święty – między Starym a Nowym Testamentem”.

Wszystkie wykłady Dominikańskiej Szkoły Wiary w 2017 roku dotyczyć będą Ducha Świętego. W Starym Testamencie Ducha Święty nie występuje jako osoba, co wynika z troski natchnionych autorów o czystość monoteizmu – Jahwe jest jeden i tylko jeden. – Dopiero Apostołom objawiono istnienie jednego Boga w trzech Osobach. Z drugiej strony w Credo wyznajemy, że Duch Święty, za którego sprawą Syn Boży przyjął ciało z Maryi Dziewicy, jest tym samym Duchem, który mówił przez Proroków. Jednak czy można w tym wypadku mówić o ciągłości objawienia Starego i Nowego Przymierza? Na to pytanie odpowie nasz prelegent – mówi Marek Misiak, jeden z organizatorów wykładu. – Zależy nam na ukazaniu ciągłości objawienia Starego i Nowego Testamentu. Często mówi się o „Bogu ST” i „Bogu NT”, jakby w Bogu zaszła jakaś fundamentalna zmiana – a przecież był to, jest i będzie ten sam Bóg, który coraz pełniej objawiał się ludziom w miarę, jak byli na to gotowi.

Gdyby sam Duch Święty nie przybył z pomocą naszej słabości (por. Rz 8, 26), rozważanie tej tematyki byłoby zadaniem trudnym. Jak bowiem rozpoznać obecność Ducha Bożego w historii? Odpowiedź na to pytanie możemy dać jedynie na podstawie analizy ksiąg Pisma Świętego, inspirowanych przez Ducha Świętego, które stopniowo odsłaniają nam Jego działanie i jego tożsamość – powiedział św. Jan Paweł II podczas audiencji generalnej 13 maja 1998 r. – Najbardziej znamienną nowością objawienia biblijnego jest ukazanie historii jako uprzywilejowanego miejsca działania Ducha Bożego. W ok. 100 fragmentach Starego Testamentu występuje ruah JHWH, które wskazuje na działanie Ducha Pana prowadzącego swój lud, przede wszystkim w istotnych momentach jego wędrówki. Na określenie ducha używa się tam hebrajskiego słowa ruah, czyli «tchnienie», które można tłumaczyć jako «wiatr» lub jako «oddech».

Wstęp na spotkanie jest wolny. Program wykładów na cały 2017 rok oraz nagrania poprzednich wykładów znaleźć można na stronie internetowej Szkoły – www.dsw.wroclaw.dominikanie.pl. Program roczny dostępny jest też na profilu Facebookowym wrocławskiej DSW.


Ks. dr hab. prof. PWT Rajmund Pietkiewicz – święcenia kapłańskie przyjął w 1995 roku we Wrocławiu. Studiował teologię w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (magister teologii, doktor teologii). Studia specjalistyczne kontynuował w Uniwersytecie Wrocławskim (doktor nauk humanistycznych – bibliologia) oraz w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (licencjat nauk biblijnych). Po uzyskaniu magisterium z teologii posługiwał jako wikariusz w Górze Śląskiej (1995-1999), kapelan w klasztorze Sióstr Benedyktynek od Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu (1999-2002), ojciec duchowny w MWSD we Wrocławiu (2002-2004), wikariusz w Parafii San Paolo della Croce w Follonica (2004-2008), rezydent w parafii pw. Najświętszego Imienia Jezus we Wrocławiu (2008-2009), rezydent w parafii pw. Świętych Jakuba i Krzysztofa we Wrocławiu (2009-2014). W 2003 roku otrzymał tytuł doktora nauk humanistycznych UWr (bibliologia), a rok później, po napisaniu pracy pt. „Biblia Tysiąclecia w tradycji polskiego edytorstwa biblijnego”, także tytuł doktora nauk teologicznych (teologia biblijna) PWT. W 2008 roku ukończył studia w Rzymie, uzyskując tytuł licencjusza nauk biblijnych. W 2011 roku otrzymał tytuł doktora habilitowanego nauk teologicznych. Pełnił funkcję kierownika Studium Języków Biblijnych i Nowożytnych na PWT we Wrocławiu (2008-2014), jest współzałożycielem Inicjatywy Akademickiej „Fides et Ratio” oraz od 2012 roku prezesem Towarzystwa Studiów Interdyscyplinarnych przy PWT we Wrocławiu. Dwukrotnie (Wittenberga 2012 i Budapeszt 2014) brał czynny udział w międzynarodowym zespole hebraistów Europy Centralnej i Wschodniej. Od 1 października 2014 r. pełni funkcję Prorektora ds. naukowo-dydaktycznych Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.radio na e-mail!

nasz patronat

Warunki udzielenia patronatu przez Radio Rodzina Banery i logo Radia Rodzina