Grupa Johanneum

Opłatek Maltański we Wrocławiu (FOTOGALERIA)

08.12.2015 09:24 Grzegorz Kryszczuk

 

Opłatek Maltański we Wrocławiu (FOTOGALERIA)Fot. Michał Kwilecki

 

Zakon Polskich Kawalerów Maltańskich zorganizował po raz pierwszy we Wrocławiu Opłatek Maltański połączony z Kolacją Wigilijną przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Opłatek odbył się z udziałem i pod patronatem Arcybiskupa Wrocławskiego Ks. Józefa Kupnego i Wice Prezydent Wrocławia Pani Anny Szarycz.

Patronatu udzielił Prezydent Zakonu Polskich Kawalerów Maltańskich Aleksander Tarnowski którego reprezentował Członek Zakonu Pan Michał Wodzicki. W Opłatku udział wzięła również Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Anna Józefiak-Materna oraz Koordynator Ogólnopolski Opłatka Pani Hanna Wesołowska-Starzec. Beneficjentami Opłatka i Kolacji było 100 osób najbardziej potrzebujących, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej i materialnej, przede wszystkim rodziny wielodzietne i samotne matki z dziećmi. Beneficjentów kolacji wybrał i zaprosił Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Podczas spotkania wigilijnego Św. Mikołaj Biskup wręczył 67 dzieciom paczki świąteczne a Chór Akademii Muzycznej im. Stanisława Krukowskiego pod dyrekcją Pani Agnieszki Franków-Żelazny uświetnił koncertem świątecznym zaproszonych gości. Opłatek odbył się w Dworze Polskim, którego właściciele - gospodarze - sponsorowali kolację.

Organizatorzy dziękują wolontariuszom z MOPS-u którzy pomagali przy obsłudze Opłatka i pakowaniu paczek świątecznych.

Opłatek odbył się pod patronatem medialnym Tygodnika Katolickiego Niedziela, Radia Rodzina oraz Gazety Wrocławskiej.

Michał Kwilecki