Grupa Johanneum

Księga Henrykowska wpisana na listę UNESCO!

10.10.2015 13:11 Grzegorz Kryszczuk

 

Księga Henrykowska wpisana na listę UNESCO!Fot. Wikimedia Commons

 

Księga Henrykowska została wpisana na listę Pamięć Świata UNESCO

Księga Henrykowska jest ewenementem dla kultury polskiej – mówi ks. prof. Józef Pater – dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu.


Lista UNESCO obejmuje 300 dokumentów, w tym dwanaście reprezentujących polskie dziedzictwo. Znajdują się na niej m.in. autograf dzieła Mikołaja Kopernika „De revolutionibus”, czy rękopisy Fryderyka Chopina. Żeby Księga Henrykowska znalazła się na tej liście musiała spełnić różne kryteria.

W przyszłym roku Wrocław będzie Europejską Stolicą Kultury.

O to, aby Księga Henrykowska znalazła się na liście UNESCO, zabiegało wiele osób i instytucji. W lutym 2014 roku wniosek w tej sprawie, adresowany do Krajowego Komitetu Programu UNESCO „Pamięć świata” podpisał abp Józef Kupny.

Czytamy w nim m.in., że „Księga Henrykowska to unikatowe w skali światowej źródło do poznania procesów wymiany kulturowej, które w dojrzałym średniowieczu zadecydowały o kształcie przyszłej Europy” oraz że oryginalny rękopis, spisany w drugiej połowie XIII i na początku XIV w. w klasztorze cystersów w Henrykowie zachował się do naszych czasów i jest przechowywany w Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu.

W promocję Księgi Henrykowskiej aktywnie włączył się prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. Jego przedstawiciele przekonują, że stolica Dolnego Śląska posiada jedne z najciekawszych w Europie archiwów i zbiorów bibliotecznych i wierzą, że dzięki programowi „Pamięć świata” i Księdze Henrykowskiej uda się wypromować także inne dolnośląskie zbiory.

Lista „Pamięć świata” („Memory of the Word”) to rejestr wybranych zabytków o charakterze dokumentacyjnym (Powszechnie znana Lista Światowego Dziedzictwa, służy ochronie zabytków kultury i przyrody). Celem tego programu UNSECO jest zachowanie dokumentów będących świadectwem kluczowych wydarzeń politycznych, społecznych, religijnych, kulturalnych i historycznych, stanowiących punkty kulminacyjne oraz momenty zwrotne w dziejach ludzkości.

inf.wł./gk