Grupa Johanneum

Noworoczne spotkanie przyjaciół Bułgarii

09.01.2015 13:06 Patrycja Jenczmionka Błędowska

 

Noworoczne spotkanie przyjaciół Bułgariifot. Marek Zygmunt

 

Bułgarzy mieszkający na terenie Dolnego Śląska, przyjaciele tego kraju licznie przybyli na tradycyjne spotkanie noworoczne organizowane przez Konsula Honorowego Bułgarii we Wrocławiu Jana Chorostkowskiego.

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in.: metropolita wrocławski abp Józef Kupny, metropolici seniorzy : kard. Henryk Gulbinowicz i abp Marian Gołębiewski, ordynariusz diecezji kaliskiej bp Edward Janiak, biskupi : ewangelicki - Ryszard Bogusz, grecko-katolicki - Włodzimierz Juszczak, duchowni prawosławni. Przybyli także: ambasador Bułgarii Vasiliy Christov Takev, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Ewa Mańkowska, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tadeusz Samborski, wiceprezydent Wrocławia Adam Grehl.

Ambasador Takev podkreślił w swoim wystąpieniu znaczący wkład wrocławskiego konsulatu w popularyzowaniu Bułgarii w Polsce i rozwoju naszych wzajemnych stosunków, współpracy. Wskazał na szereg inicjatyw podejmowanych w tym kontekście w minionym 2014 roku przez Konsula Honorowego Jana Chorostkowskiego.

Zabierając głos w czasie spotkania metropolita wrocławski abp Józef Kupny wyraził ogromną radość z takiej aktywności na naszym terenie bułgarskiej placówki dyplomatycznej - Życzę, by tak dynamicznie rozwijające się na Dolnym Śląsku dzięki aktywności wrocławskiego konsulatu kontakty polsko-bułgarskie były dobrym przykładem naszych relacji z innymi krajami, narodami - apelował abp Kupny. Z kolei kard. Henryk Gulbinowicz, dziękując za to doroczne spotkanie, życzył były one nadal kontynuowane w atmosferze stale rozwijającej się przyjaźni i kontaktów między naszymi narodami.

Tekst i foto: Marek Zygmunt