Radio RodzinaRadio RodzinaThingsGuide
Radio Rodzina na Twitterze
Zamów newsletter
Transmisje w Radiu Rodzina
Radio Rodzina - logo
Wrocław
92 FM
Świdnica
98,1 FM
Kudowa Zdrój
88,7 FM
Strzelin
94,8 FM
Brzeg
94,0 FM
Wołów
99,6 FM
Wołów
99,6 FM
Kotlina Kłodzka
107,2FM
SŁUCHAJ RADIA KONTAKT ALBUM INTENCJE GOŚCIE WIADOMOŚCI PROGRAM O NAS

Regulamin akcji SMSI. Postanowienia ogólne


1. Organizatorem akcji jest Katolickie Radio Rodzina, Katedralna 4, 50-328 Wrocław, zwane dalej Organizatorem

2. Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze konkursu.

3. W imieniu Katolickiego Radia Rodzina na podstawie wzajemnej umowy podmiotem zawierającym umowy z operatorem sieci komórkowych w Polsce jest Stowarzyszenie Zdrowa Rodzina.


II. Zasady uczestnictwa w akcji


1. Aby wziąć udział w akcji INTENCJE należy na numer 71601 wysłać SMS zaczynający się od prefiksu INTENCJE, następnie należy podać treść intencji. Całkowity koszt jednego SMS to 1 zł netto (plus VAT) we wszystkich polskich sieciach telefonii komórkowej. Po otrzymaniu SMSa z intencją Radio przedstawia treści tych intencji do modlitwy Anioł Pański oraz modli się w intencjach słuchaczy o godz. 15:00 w Koronce do Bożego Miłosierdzia oraz Apelu Jasnogórskim.

2. Aby w udział w akcji DEDYKACJE należy na numer 72601 wysłać SMS zaczynający się od prefiksu DEDYKACJE , następnie należy podać treść życzeń. Całkowity koszt jednego SMS to 2 zł netto (plus VAT) we wszystkich polskich sieciach telefonii komórkowej. Po otrzymaniu SMSa Radio przekazuje na swojej antenie treść dedykacji w Radiowym Koncercie Życzeń

3. Aby wziąć udział w akcji RODZINA należy wysłać SMS zaczynający się od prefiksu RODZINA na wybrany numer, następnie należy podać treść smsa. Dostępne numery to: 71601 (koszt 1 zł netto + VAT), 72601 (koszt 2 zł netto + VAT), 76567 (koszt 6 zł netto + VAT), 79567 (koszt 9 zł netto + VAT), 91983 (koszt 19 zł netto + VAT) we wszystkich polskich sieciach telefonii komórkowej. Po otrzymaniu SMSa przez Radio, słuchacz bierze udział w konkursach organizowanych przez rozgłośnię, mogąc wygrać nagrody rzeczowe.

4. Aby wziąć udział w akcji POMAGAM należy wysłać SMS o treści POMAGAM na wybrany numer. Dostępne numery to: 76567 (koszt 6 zł netto + VAT), 79567 (koszt 9 zł netto + VAT) we wszystkich polskich sieciach telefonii komórkowej. Osoby które prześlą SMS o treści POMAGAM objęte są codzienną modlitwą. Modlitwy te na antenie Radia Rodzina to: Anioł Pański, Koronka do Bożego Miłosierdzia oraz Apel Jasnogórski. Osoby te tworząc w ten sposób duchową wspólnotę: „Rodzinę Radia Rodzina” wspierającą się modlitewnie oraz współdziałającą w realizacji wspólnych celów ewangelizacyjnych wiary katolickiej i wzajemnego wspomagania rozwoju wiary. To wsparcie duchowe jest wdzięcznością rozgłośni w zamian za pomoc tych, którzy wspierają radio. Słuchacze, którzy przekażą w treści SMSa adres pocztowy do redakcji, otrzymają w formie papierowej dwa razy w roku biuletyn Radia Rodzina, pod warunkiem dobrowolnego przekazania rozgłośni swojego adresu korespondencyjnego do celów wysyłki.

5. Aby wziąć udział w akcji WSPIERAMY należy wysłać SMS o treści WSPIERAMY na wybrany numer. Dostępne numery to: 76567 (koszt 6 zł netto + VAT), 79567 (koszt 9 zł netto + VAT), 91983 (koszt 19 zł netto + VAT) we wszystkich polskich sieciach telefonii komórkowej. Osoby które prześlą SMS o treści POMAGAM objęte są codzienną modlitwą. Modlitwy te na antenie Radia Rodzina to: Anioł Pański, Koronka do Bożego Miłosierdzia oraz Apel Jasnogórski. Osoby te tworząc w ten sposób duchową wspólnotę: „Rodzinę Radia Rodzina” wspierającą się modlitewnie oraz współdziałającą w realizacji wspólnych celów ewangelizacyjnych wiary katolickiej i wzajemnego wspomagania rozwoju wiary. To wsparcie duchowe jest wdzięcznością rozgłośni w zamian za pomoc tych, którzy wspierają radio. Słuchacze, którzy przekażą w treści SMSa adres pocztowy do redakcji, otrzymają w formie papierowej dwa razy w roku biuletyn Radia Rodzina, pod warunkiem dobrowolnego przekazania rozgłośni swojego adresu korespondencyjnego do celów wysyłki.

6. Po wysłaniu SMS z intencją uczestnik otrzyma SMS zwrotny potwierdzający udział w akcji.

7. Organizator zastrzega, że nie wszystkie otrzymane wiadomości SMS zostaną odczytane na antenie.

8. Akcja SMS nie stanowi działalności gospodarczej i obejmuje intencje modlitewne Katolickiego Radia Rodzina oraz konkursy i dedykacje. Udział w akcji nie stanowi zbiórki publicznej.


III. Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu akcji mogą być składane przez uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania akcji.


IV. Postanowienia ogólne


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

2. Wszelkie spory i roszczenia związane z akcją rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.radio na e-mail!

nasz patronat

Warunki udzielenia patronatu przez Radio Rodzina Banery i logo Radia Rodzina