Grupa Johanneum
ks. Rafał Kowalski

Dyrektor Rozgłośni   Prezes Grupy Medialnej JOHANNEUM

Ks. dr Rafał Kowalski pochodzi z Bielawy. W tym mieście ukończył Szkołę Podstawową, by następnie kontynuować edukację w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dzierżoniowie. Po ukazywaniu świadectwa dojrzałości podjął studia na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, jako alumn Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego.

W 2003 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pierwszą placówką, w której posługiwał jako prezbiter była parafia pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy. Tam poza obowiązkami wikariusza był katechetą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, kapelanem Zakładu Karnego, a w miejscowej Telewizji Powiatowej prowadził autorski program "Oto Słowo", przybliżając widzom Pismo Święte. W 2004 r. został mianowany zastępcą redaktora naczelnego Dolnośląskiego Pisma Katolickiego Nowe życie, a w 2005 r. rozpoczął studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, zwieńczone w 2009 r. uzyskaniem tytułu doktora teologii z zakresu homiletyki. W latach 2007 - 2009 na KULu prowadził zajęcia zlecone z teorii komunikacji. W międzyczasie, korzystając ze stypendiów, dokształcał się we Freiburgu i Oxfordzie. W 2009 r. rozpoczął wykłady z homiletyki oraz teorii komunikacji społecznej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. W latach 2009 - 2014 był dyrektorem wrocławskiego oddziału "Gościa Niedzielnego". W 2014 r. abp Józef Kupny powierzył mu funkcję dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej Wrocławskiej Kurii Metropolitalnej oraz rzecznika prasowego metropolity wrocławskiego, a w 2017 r. prezesa Grupy Medialnej Johanneum, w skład której wchodzi m.in. Katolickie Radio Rodzina.

Jest autorem kilkuset artykułów naukowych i popularnonaukowych a także kilku książek o tematyce teologicznej. W wolnych chwilach uprawia sport (bieg, pływanie, jazda na rowerze) i usilnie pracuje nad pokonaniem rekordu życiowego w maratonie, który aktualnie wynosi 3 godziny 22 minuty.

rafal.kowalski@radiorodzina.pl

Bartłomiej Krajewski