Grupa Johanneum
Klub przyjaciół Radio Rodzina

Członkowie Klubu Przyjaciół Radia Rodzina to dolnośląscy przedsiębiorcy i firmy, którym bliskie są wartości prezentowane przez Katolickie Radio Rodzina. To osoby odwołujące się do nauki Kościoła, którym nie jest obojętny los polskich rodzin. Uczestnictwo w Klubie jest elementem społecznej odpowiedzialności biznesu i popularyzacją wartości, które należy wspierać w XXI wieku.


KLUB PRZYJACIÓŁ RADIA RODZINA MA CZTERY RODZAJE CZŁONKOSTWA

Złoty Przyjaciel Radia Rodzina

Firma lub osoba, która wspiera Radio Rodzina kwotą 5 tys. złotych miesięcznie. W ramach tej kwoty Przyjacielowi przysługuje:
 • 80 wskazań w miesiącu - w treści „Firma X Przyjaciel Radia Rodzina”;
 • 40 spotów miesięcznie promujących firmę lub wydarzenia organizowane przez Przyjaciela;
 • regularny udział w programach tematycznych i audycjach tworzonych przez Radio Rodzina;
 • prezentacja Przyjaciela na specjalnej podstronie Radia Rodzina i w mediach społecznościowych;
 • możliwość pokazania się na eventach organizowanych przez Radio Rodzina.

  Srebrny Przyjaciel Radia Rodzina

  Firma lub osoba, która wspiera Radio Rodzina kwotą 3 tysiące złotych miesięcznie. W ramach tej kwoty Przyjacielowi przysługuje:
 • 40 spotów miesięcznie - w treści „Firma X Przyjaciel Radia Rodzina”;
 • 25 spotów miesięcznie promujących firmę lub wydarzenie organizowane przez Przyjaciela;
 • regularny udział w programach tematycznych i audycjach tworzonych przez Radio Rodzina;
 • prezentacja Przyjaciela na specjalnej podstronie Radia Rodzina i w mediach społecznościowych;
 • możliwość pokazania się na eventach organizowanych przez Radio Rodzina.

  Brązowy przyjaciel Radia Rodzina

  Firma lub osoba, która wspiera Radio Rodzina kwotą 2 tysiące złotych miesięcznie. W ramach tej kwoty Przyjacielowi przysługuje:
 • 30 spotów miesięcznie - w treści „Firma X Przyjaciel Radia Rodzina”;
 • 10 spotów miesięcznie promujących firmę lub wydarzenie organizowane przez Przyjaciela;
 • regularny udział w programach tematycznych i audycjach tworzonych przez Radio Rodzina;
 • prezentacja Przyjaciela na specjalnej podstronie Radia Rodzina i w mediach społecznościowych;
 • możliwość pokazania się na eventach organizowanych przez Radio Rodzina.

 • Przyjaciel Radia Rodzina

  Firma lub osoba, która wspiera Radio Rodzina kwotą 1 tysiąc złotych miesięcznie. W ramach tej kwoty Przyjacielowi przysługuje:
 • 20 spotów miesięcznie - w treści „Firma X Przyjaciel Radia Rodzina”;
 • udział w programach tematycznych i audycjach tworzonych przez Radio Rodzina;
 • prezentacja Przyjaciela na specjalnej podstronie Radia Rodzina i w mediach społecznościowych.