Grupa Johanneum

Archiwum audycji: Dzis w Kościele

07.11.2018 13:24 Adrianna Sierocińska

 

Tajemnica spowiedzi - kiedy i kogo obowiązuje? #DZISWKOSCIELElibrestock.com

 

Tajemnica spowiedzi jest obowiązkiem spowiednika, ale czy tylko jego? Czy o swojej spowiedzi możemy rozmawiać z innymi? I co wtedy, kiedy słyszymy czyjąś spowiedź?

 - Jeśli słyszymy spowiedź innej osoby, nie możemy ujawniać żadnych informacji na ten temat – mówi ks. Marcin Kołodziej z parafii św. Rodziny we Wrocławiu


Tajemnicy spowiedzi kapłan nie może zdradzić nigdy. Nie tylko dlatego, że w takim wypadku zaciąga na siebie karę i popełnia przestępstwo kościelne, ale również dlatego, że każdy z nas ma prawo do intymności – dodaje ks. Kołodziej


W audycji „Dziś w Kościele” poświęconej tajemnicy spowiedzi rozmawiamy o karach za naruszenie tajemnicy, a także o tym, dlaczego ksiądz nie może wyjawić jej nawet wtedy, kiedy mógłby pomóc ukarać przestępcę.

Posłuchaj: