Grupa Johanneum

Archiwum audycji: Poranny gość

07.12.2017 17:05 Patrycja Jenczmionka Błędowska

 

Dominik Kłosowski w #PORANNYGOSC o kulturze, edukacji i Kresachfot. Patrycja Jenczmionka - Błędowska

 

Grudzień to czas podsumowań roku.Departament Spraw Społecznych ma pod sobą cztery wydziały: kultury, edukacji i nauki, ds. osób niepełnosprawnych oraz współpracy z organizacjami pozarządowym. Dominika Kłosowskiego - z-cę dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu pytaliśmy w „Porannym Gościu”, co się działo w obszarze kultury w roku 2017.

 - To był owocny rok w naszym województwie, chociaż chcielibyśmy mieć więcej środków na ten cel, mówił na antenie Radia Rodzina Dominik Kłosowski.

- Za nami także III Ogólnopolski Zjazd Regionalistów Polskich nad Odrą, dodaje z-ca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego.

Wydział Kultury zajmuje się także rozdysponowaniem środków na zabytki w naszym województwie. W tym roku na ten cel przeznaczono 5 mln złotych.


Oprócz zabytków zostały wyremontowane inne obiekty, np. teatry.

W tym roku dobrze układa się współpraca z Wydziałem ds. osób Niepełnosprawnych, zaznacza Kłosowski.


- Priorytetem Departamentu Spraw Społecznych w roku 2018 będzie kultura.

W tym roku odbyło się wiele inicjatyw skierowanych do osób mieszkających na Kresach.


Z Kłosowskim rozmawialiśmy także o inicjatywach związanych z edukacją w naszym województwie.

POSŁUCHAJ:


Rozmawiała Patrycja Jenczmionka - Błędowska