Grupa Johanneum

Archiwum audycji: Madonny Dolnośląskie

19.06.2017 14:25 Patrycja Jenczmionka Błędowska

 

#DZISWKOSCIELE Matka Boża Ostrobramska z Górnego Łyczakowa (POSŁUCHAJ)fot. Patrycja Jenczmionka - Błędowska

 

W audycji Madonny Dolnośląskie rozmawialiśmy o Matce Boskiej Ostrobramskiej z Górnego Łyczakowa we Lwowie, której wizerunek znajduje się dziś w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa we Wrocławiu.

Księża Salezjanie przywieźli go ze Lwowa ze swojej bazyliki i umieścili w kościele, w ołtarzu bocznym - to początki jego we Wrocławiu. Kopię obrazu namalowała s. Maria, felicjanka.


mówił historyk Jerzy Rudnicki.

Kościół w Łyczakowie był jedną ze świątyń wotywnych po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, dodaje.

Adam Gajda – lwowiak, żołnierz niezłomny, 14. pułku piechoty Armii Krajowej ułanów jazłowieckich, tzw. aster 14 zawdzięcza Maryi swoje życie.

Co roku 16 listopada ułani jazłowieccy spotykają się przed wizerunkiem Maryjnym.

POSŁUCHAJ: