Grupa Johanneum
Foto - Pogrzeb ks. prof. Piotra Niteckiego

W wypadku samochodowym zmarł ks. prof. dr hab. Piotr Nitecki, wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Do zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 94 Wrocław - Środa Śląska. Ks. prof. Piotr Nitecki urodził się w Warszawie i tam mieszkał do 1995 roku. Jako człowiek świecki ukończył studia filozoficzno - teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1977 roku, następnie w 1980 roku uzyskał tytuł doktora teologii na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie oraz w 1989 roku - tytuł doktora habilitowanego na KUL. Przez wiele lat był redaktorem prasy katolickiej między innymi „Chrześcijanina w świecie”, „Ładu”. Był też między innymi współzałożycielem Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy i członkiem Rady do spraw Mediów przy prezydencie Lechu Wałęsie. Był również sekretarzem Komisji II synodu Plenarnego Kościoła w Polsce zajmującej się środkami masowego przekazu. Był też członkiem komisji historycznej w procesie beatyfikacyjnym ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie. Z archidiecezją wrocławską związany jest od 1991 roku jako profesor Papieskiego Fakultetu Teologicznego. Był członkiem Komisji Teologicznej i przewodniczącym Sekcji Informacyjnej 46 Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu. Od 1995 roku był redaktorem naczelnym „Nowego Życia”. 8 grudnia 1996 roku przyjął w kościele Świętego Krzyża we Wrocławiu święcenia kapłańskie z rąk kard. Henryka Gulbinowicza, następnie pełnił funkcje wikariusza w parafii Bożego Ciała we Wrocławiu (1996-2000), był pierwszym proboszczem nowo utworzonej parafii świętego Stefana we Wrocławiu - Tarnogaju (2000-2003). Od 15 września 2003 roku był proboszczem parafii rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Imienia Jezus we Wrocławiu. ks. prof. Piotr Nitecki był autorem licznych artykułów z zakresu teologii, katolickiej nauki społecznej i historii Kościoła w Polsce oraz kilku książek, między innymi „Kościół wobec przemian społecznych w Polsce”, „Znak zwycięstwa - ksiądz Jerzy Popiełuszkio”, „Ewangelizacja i polityka”, „Biskupi Kościoła w Polsce”, „Socjalizm, komunizm i ewangelizacja”, „Rozpoznawać znaki nowych czasów”.