Grupa Johanneum
Foto - Pielgrzymka kapłańska do Rzymu

Kanonicy Świdnickiej Kapituły Katedralnej na czele z biskupem Ignacym Decem i biskupem pomocniczym Adamem Bałabuchem uczestniczyli w dniach od 7 do 11 listopada pielgrzymce do Rzymu.

- Pobyt w Wiecznym Mieście jest szczególnym przeżyciem dla każdego z nas – powiedział bp Ignacy Dec. Poczytujemy sobie to za wielką łaskę, że kolejny raz mogliśmy stanąć przy grobach Apostołów i modlić się w intencji naszej Ojczyzny i diecezji – dodał biskup świdnicki.

Głównym motywem pielgrzymki było dziękczynienie za beatyfikację księdza Gerharda Hirschfeldera, który przed męczeńską śmiercią posługiwał na terenie obecnej diecezji świdnickiej.

Kanonicy wraz z księżmi biskupami nawiedzili bazyliki rzymskie i sprawowali dwukrotnie Mszę świętą przy grobie bł. Jana Pawła II. Bardzo ważnym elementem pobytu w Wiecznym Mieście było spotkanie z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. Przed środową audiencją generalną członkowie Świdnickiej Kapituły Katedralnej wykonali pamiątkową fotografię z Papieżem. Bp Ignacy Dec oraz bp Adam Bałabuch przekazali Benedyktowi XVI portret bł. Gerharda Hirschfeldera. Po audiencji ogólnej odbyło się spotkanie w Sekretariacie Stanu z kard. Bertone.

W pielgrzymce wzięło udział 19 kapłanów. Obok dziękczynienia za beatyfikację ks. Hirschfeldera modlono się w Rzymie o błogosławieństwo dla diecezji świdnickiej.

Ks. Łukasz Ziemski/Rzym